Hoppa till innehåll

Om industriell förmåga

Precis tackade jag Alexander Millinkievich, den vitryske oppositionsledaren som inför EPP-ED gruppen presenterade läget I Vitryssland efter valet där ingen oppositionsföreträdare lyckades komma in, på grund av hur regimen behandlar sina motståndare.
Nu handlar det om klimatpaketet och frågan om bilars utsläpp. Här i parlamentet har socialister röstat igenom ett förslag till lagstiftning som skulle ytterligare försvåra för europeisk bilindustri. Det känns inte som att man vare sig hjälper miljö eller ekonomisk utveckling genom det, som saker ser ut i dag.
Vi måste ha en klimatpolitik som förenar konkurrenskraft med minskade utsläpp.
Men vi måste också ha perspektivet att vi nu ser en omvandling som följer av decenniers förändrade ekonomiska villkor för världsekonomin när det gäller konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det som nu sker inom bilindustrin handlar om en omvälvning av den globala industriella strukturen. Förlorar vi förmågan att vara i ledningen där kommer det urholka vår förmåga till ledarskap i den globala klimatpolitiken, liksom i så mycket annat.

Det som nu sker med Volvo och SAAB, där ingen vet vad som blir resultatet om några år, hänger i grunden samman med grundläggande förändringar av globala förutsättningar. Det måste ligga till grund för klimatpolitiken om vi ska nå fram till målen.