Hoppa till innehåll

Om hatet och hoten

[BILD1]När de flesta människor världen över ser med sorg på den tragedi som utspelar sig för människor i Libanon och i Israel kan det vara nyttigt för att ta del av dem som i dödandet ser triumf och utlopp för hat mot andra människor. The Middle East Media Research Institute (MEMRI, http://www.memri.org) är ett institut som ägnar sig åt att översätta arabiska och persiska texter, som ett led i att sprida vad arabiska och iranska ledare faktiskt säger och tycker.

Det har sin betydelse för att förstå några av de drivkrafter fyllda av hat och religiös fundamentalism som finns bakom den konflikt vi nu ser och som många väljer att bortse från.

Den iranska revolutionsgardets militäre ledare talade den 30 juli enligt den iranska nyhetsbyrån Farsi om vikten av att upprätthålla hatet mot USA tills hämnden kan utkrävas:

”I hope that our courageous and great nation will succeed one day in taking revenge against Israel and America, avenging the blood of the oppressed Muslims and the martyrs.

”We see America as also being the cause of the death of the 200,000 martyrs in the war that was forced upon us [det avser Iran- Irak kriget ], since it urged Saddam [Hussein] to attack Iran. We must keep the holy hatred burning in our hearts until the moment of revenge arrives.

”In light of the Zionists’ crimes and oppression, I ask God to hasten the years when this regime will no longer exist… The Zionists are hastening their own death through their foul deeds, since Hizbullah and the Lebanese people are undefeated. There is a need to topple the phony Zionist regime, this cancerous growth [called] Israel, which was founded in order to plunder the Muslims’ resources and wealth.”

Det iranska revolutionsrådets ledare Ayatollah Ahmad Jannat krävde att alla muslimer ska ge militärt stöd till Hizbollah när han talade inför talade inför iranska studenter med följande budskap:

”Hizbullah is, in effect, [an organization of] supporters of God, Ali, and the house of Ali. All people in the world have a duty to maintain this supporter. The best support for God is supporting Islam’s war against the infidels. I hope that I will live to see the celebrations of the victory of Islam over the infidels. “

Den regimtrogna och konservativa iranska dagstidningen Kayhan, som står nära den högste iranske ledaren Ali Khamenei, hade följande ledare den 1 augusti där man uttrycker det hot som iranska missiler i Södra Libanon utgör för Tel Aviv:

”A wave of popular support, primarily in the Middle East, is flowing towards Hizbullah in Lebanon… Hassan Nasrallah, the best-known Arab Islamic figure in the Middle East, said in response to the crimes at Qana that he would respond with determination and surprise against the Zionist regime. According to him, they [the people of the Middle East] are waiting for Hizbullah missiles to strike the central city of Tel Aviv and destroy it. The Israelis too await this event; they themselves announced that the Hizbullah missiles had a range of 200 km, when the distance from the Lebanese border to Tel Aviv is only 120 km.”

För den som vill läsa mer finns materialet att läsa på MEMRI´s hemsida

Den iranska politiken för att destabilisera Libanon, att utveckla Hizbollah till en stat i staten, är inte ny utan är en konsekvens av religiös fundamentalism och politiskt hat riktat mot västvärden och den uttalade politiska viljan att utplåna Israel. Om det inte vore för raketbeskjutningen och för missilerna skulle världen inte behöva se de tragedier vi nu ser. Beskjutningen av Israel och hoten mot landets existens har inte utlösts av Israels militära operationer utan av det hat som ligger i botten av den moderna Mellersta Östenkonflikten. Det är bara genom att se detta hot, som är omedelbart och omfattande, som omvärlden kan bidra till eld upphör och en utveckling mot fred.