Hoppa till innehåll

Om gardinsocialismen med mera – Frihetens värden 2005-08-09

Kära läsare,

Så närmar vi oss den tid då det verkliga nya året börjar. Det kännetecknas av uppstarter, kick-off, återkomst till arbetet eller ett nytt verksamhetsår. Eller helt enkelt återkomst från en tids vila och avkoppling, från ett avbrott från vardagen för att ta sats inför det nya som nu kommer.

I en del fall verkar avkopplingen inte ha gett någon större inspiration i synen på framtiden. Göran Perssons huvudbudskap i Björkvik var att den globala konkurrensen skall mötas genom nya jobb inom skattekontroll och gardinupphängning. Något ligger det väl i detta. Risken för att andra skall konkurrera med oss inom dessa områden är rätt liten.

Inom parentes verkar detta med gardinupphängning vara Göran Perssons politiska credo. Han brukade förr ofta berätta hur fascinerande han som en ung SSU-are fann politiken när han fick sitta i socialnämnden och bestämma vilka gardiner som skulle hängas upp på ålderdomshemmet. Göran Persson verkar vara lite väl fokuserad på gardiner vilket kan vara ett arv från Olof Palme som en gång ägnade en hel valrörelse åt att locka med hur socialdemokratisk politik skulle dra igång Ludvig Svenssons gardinfabrik. Gardinböjelsen inom socialdemokratin verkar vara ett outforskat spår sett mot dess uppenbara betydelse.

== Gardinsocialismen ger inte fler jobb ==

Men för en statsminister i ett land som är extremt internationellt beroende av att kunna hävda sig med global konkurrenskraft och inom de områden där framtidens tillväxt finns tyder det snarare på att han skulle behöva tre månaders svampplockning till. Sverige kommer inte att kunna hävda sig och kommer inte att kunna utveckla välfärden genom att vi kontrollerar varandra mer eller hänger upp fler gardiner, hur viktigt detta än kan vara.

Vi kan bara göra detta genom en flexibilitet, innovationskraft och ett nyföretagande som ger ökad konkurrenskraft och som öppnar upp nya områden för det svenska näringslivet. Vi möter inte den globala utmaningen inom områden som IT, biomedicin, avancerad medicinsk teknik eller kvalificerad produktion inom alla de områden som svenskt näringsliv är uppbyggt kring genom att använda minskade kostnader för den allt för kostsamma sjukfrånvaron till att skapa nya jobb i stat och kommun.

Den framtidsstrategi som regeringen arbetar efter -avvecklad kärnkraft och större beroende till fossila bränslen, fler friår, ett starkare fack som kan stänga utländsk tjänstekonkurrens ute och nu skattekontroll och gardinupphängning – är patetisk i en värld där den globala ekonomin och den internationella konkurrensen präglar ekonomins alla områden. Vi kommer aldrig att kunna möta konkurrensen från låglöneländer genom att arbeta mindre, genom att försöka stänga konkurrensen ute eller genom att försöka hindra importen av t-shirts.

Tillverkningen av t-shirts är inte vare sig Europas eller Sveriges framtid. Det är forskningen, tjänste- och kunskapssamhället, den avancerade produktionen och de nya former av företagande som ger ökad konkurrenskraft på en global marknad. Om detta sa Göran Persson inget. Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-
Henriksson skrev om den svenska forskningens villkor i måndags http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=447500&previousRenderType=2
och pekade bland annat på att Sverige nu minskar satsningarna inom det biomedicinska området samtidigt som andra länder ökar sina. När andra länder ökar sina offentliga forskningssatsningar väljer Persson att öka antalet anställda inom stat och kommun med visioner om skattekontroll och gardinupphängning. För den som vill se och lyssna på detta 40 minuters gardintal finns följande länk http://www.socialdemokraterna.se/sapdesign.nsf/main?openagent&layout=ReadSimpleDoc&docid=95B092A969C82764C1257056005E0E17

Skälet till att den svenska sysselsättningen inte lyfter är att vi inte har tillräckligt av företagande som lever upp till dessa krav. Vi har en avancerad industri och ett kvalificerat näringsliv. Men det investeras inte här, det skapas inte nya företag och nya jobb här. I Sverige utvecklar de befintliga företagen sin konkurrenskraft genom att höja sin produktivitet vilket i praktiken innebär större produktion men mindre sysselsättning. Det ger tryggare jobb men inte fler. Det tillhör den svenska politikens mest försummade områden att diskutera hur företagaren och företagen kan växa fram och utvecklas. Jag kan inte låta bli att föreslå en artikel som Bo Södersten med flera publicerade i dag på DN debatt: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=447822&previousRenderType=2

== Det är inte reformerna som är för omfattande, det är konsekvenserna av bristen på reformer som skapar otrygghet ==

Och det är i hög grad detta perspektiv som kommer att prägla den moderata partistämma som avhålls i Örebro i slutet av månaden. Där måste frågorna om arbetsmarknadens flexibilitet, skatternas stimulans till företagande och nya jobb samt forskningens roll stå i förgrunden.

Det tillhör en av vår tids stora myter att medborgarna i Europa och EU lider av en allt för snabb reformprocess vilket skulle vara ett skäl till att minska reformtrycket för att människor skall kunna anpassa sig. Det som är Europas problem är att utan reformer kommer konsekvenserna av globalisering och andra ekonomiers konkurrenskraft slå mot jobben och välfärden. Det är förvisso globaliseringen som är snabb men det är den långsamma politiken som ger de dramatiska konsekvenserna. Lösningen på det problemet är inte att minska reformtakten, det är då de stora och snabba konsekvenserna i form av arbetslöshet och nedläggningar kommer.

Sverige och Europa behöver en reformpolitik som gör att vi kan möta globaliseringen med alla dess möjligheter istället för att bli passiva objekt för de förändringar som följer i dess spår. Det är pinsamt att detta perspektiv, som är den svenska verkligheten, var så frånvarande när statsministern talade. Han sitter fast i ett 1950-tal som för länge sedan passerat förbi det svenska samhället.

Men det är inte bara upprepningar av gammalt tänkande som kommer att prägla det kommande årets politiska agenda. Det är också en hel del nytt som nu kommer.

== Det israeliska tillbakadragandet ==

Om knappt två veckor påbörjas det israeliska tillbakadragandet från Gaza med de konsekvenser det kommer att få för det israeliska samhället liksom den utmaning det innebär för de grupper som inte vill se fred och stabilitet i Mellersta Östern. Och de är många och betydande, inte minst när det gäller finansiella resurser. Det har som vi redan har sett fått konsekvenser för den israeliska regeringen i och med att finansministern Netanyahu valde att avgå. Det understryker vikten av att Europa och USA på olika sätt stöder den strategi som är den israeliska regeringens.

== Irakisk konstitution ==

Förslaget till en ny irakisk konstitution skall också enligt planerna vara klart under de närmaste två veckorna. Det kommer att sätta ökat tryck på dem som även där är mot säkerhet och stabilitet men också på de stora grupper av sunni-muslimer som kommer att tvingas relatera sig till den demokratiska styresform som därmed läggs till grund för den politiska processen i Irak, samtidigt som de relaterar sig till denna utveckling tvingas de relatera sig till de grupper som vill sabotera och som inte vill någon demokrati.

== Tronskifte i Saudiarabien innebär inte stabilitet bara på grund av politikens kontinuitet ==

Den saudiarabiske kungen Fahds död har lett till ett tronskifte som det hör till allmän klokskap att betrakta som mer kontinuitet än förändring. Det är självfallet sant i den bemärkelsen att inget förändras förrän det förändras och fram till dess är det som innan.

Kung Fahd blev 84 år men hade i praktiken varit oförmögen att regera de senaste 10 åren, vilket istället har varit den tidigare kronprinsen och nye kung Abdallahs uppgift, en uppgift som han kunnat fullgöra i kraft av sin relativa ungdom, han är nämligen 82 år, vilket i sin tur gör honom till en äldre man än den nya kronprinsen Sultan, försvarsministern tills nu, som trots sina bara 81 år har betydande hälsoproblem. Sett i detta perspektiv blir frågan om skilln