Om europeisk opinion

I en opinionsmätning från tankesmedjan Open Europe i Storbritannien redovisas resultaten från 17,000 intervjuer i samtliga EU-länder. Visar på hur djupt föreställningen om protektionismens fördelar sitter men också på behovet av reformer, skattesänkningar samt en tydlig politik mot Iran. Visar behovet av en politik och en debatt som tar vara på det reformstöd som finns och som förklarar värdet av en fri handel som alla vinner på. Det är ett sådant ledarskap Europa behöver mer än något annat.