Hoppa till innehåll

Om euron

[BILD1]Dagens opinionsmätning om svenskarnas inställning till euron visar att det finns en öppenhet för opinionsbildning. Den finansiella krisen har visat på ett konkret behov av stabil valuta. När finansiella marknader är globala blir små nationella valutor riskfyllda. Krisen leder till att arbetet för att bli medlemmar i eurozonen nu intensifieras i andra EU länder. För Sveriges del var utanförskapet inget akut problem så länge världsekonomin utvecklades lugnt, men det har varit en förlust för handel och investeringar. I framtiden kommer Östersjöområdet att bindas samman av en gemensam valuta. Det är ett politiskt ansvar att ta fasta på denna verklighet och bilda opinion för ett svenskt deltagande i euron. Det är ett ansvar som varje regering och riksdag måste ta och som är viktigare än diskussionen om när och hur.