Hoppa till innehåll

Om EU-kommissionens landsrekommendationer

– EU-kommissionens rekommendationer för enskilda medlemsstaters ekonomiska politik är ett underkännande av idén att vi skall spendera oss ur krisen istället för att genomdriva reformer som liberaliserar både EU:s inre marknad och nationella regleringar.

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, i en kommentar till de landsspecifika rekommendationer som EU-kommissionen presenterat som ett led i att stärka den europeiska ekonomin.

– Det är medlemsstaten som bäst vet hur den egna ekonomin fungerar men det är slående att de problem som Kommissionen påtalar är just de som skulle förvärras ytterligare om den stimulanspolitik som främst socialdemokrater förespråkar blev verklighet.