Hoppa till innehåll

Om Etiopien och om att avveckla behovet av roaming till Internet

Med domen mot de svenska journalisterna dömer den etiopiska regimen till en roll i världssamfundet som inte kommer att stärka regimens prestige eller Etiopiens ställning i omvärlden. Det finns nu än större skäl att klargöra att det inte finns några skilda uppfattningar i denna fråga. De som fullt allvar hävdar att den svenska regeringen inte vill arbeta för deras frissläppande stärker regimens möjligheter att hävda att den svenska inställningen inte entydigt bygger på att de som journalister var ute på ett journalistiskt uppdrag.

I dag har jag lagt mina ändringsförslag till den europeiska roaminglagstiftningen. Istället för att prisreglera och därmed frysa prisnivåer på ändå allt för höga priser vill jag förändra de strukturer som leder till roaming eller högre kostnader.

Med mina förslag kommer vi i praktiken inte behöva ha någon roaming alls för datatrafik. Genom att man utomlands får rätten att koppla upp sig till Internet via landets lokala operatörer istället för att koppla upp sig via dyr datatrafik till hemlandet minskar vi belastningen på nätet samtidigt som den enskilde får kraftigt minskade kostnader. För de operatörer som inte har kunnat lösa samarbetet med operatörer i andra länder innebär detta en bättre kundservice och för den enskilde innebär det att man alltid kan välja det bästa lokala alternativet.

Eftersom förslaget innebär att man förändrar strukturen i datatrafiken, som leder till dagens höga kostnader och ännu högre priser, drabbas inte marknaden eller operatörerna av en prisreglering som minskar utrymmet för investeringar samtidigt som belastningen av nätet också minskar genom att det blir det lokala nätet som leder till en Internetuppkoppling. Mitt förslag innebär att den enskilde ska ha rätten att utomlands bryta sig ur den egna operatörens nät för att istället direkt använda det lokala, ungefär som när man kopplar upp sig till ett lokalt Wifi-nät.

Det innebär i sin tur att vi ytterligare utvecklar den inre marknaden, ökar möjligheten till datatrafik långt mer än med reglerade priser för datatrafik från och till hemlandet samt att vi i praktiken skapar en telekommarknad istället för dagen 27.

Samtidigt föreslår jag ändringar i den befintliga lagstiftningen vad gäller röstsamtal som bygger på att samtal till och från utlandet inte får prisdiskrimineras vad gäller till exempel högre vinstmarginaler mer än vad som faktiskt ökade kostnader innebär.

Kommer nu detta bli av? Jag tror att situationen är rätt lik den som gällde i inledningen av arbetet med den nya spektrumpolitiken. Då var det ytterligt osäkert om det skulle gå att få igenom kraftigt ökade ambitioner, högre krav på mer spektrum tilldelat för mobil datatrafik. Men det gick och det hoppas jag att det ska göra även denna gång.

Bloggar: Kent Persson, Sjöstedt, Odenjung.