Hoppa till innehåll

Om Estrellarapporten och subsidiaritet

Dagens omröstning om den så kallade Estrella-rapporten visar hur viktigt det är att beslut i frågor som rör abort och sexuella rättigheter fattas på medlemsstatsnivå. I Europeiska unionen finns både de som har värderingar och uppfattningar som vi har i Sverige och de som har värderingar som leder till uppfattningar tvärs emot.

Inför omröstningen hade rätt många av dem som förespråkar vad jag skulle beskriva som en gammaldags inställning, eller ibland också intolerant, mobiliserat i syfte att försöka vinna terräng på EU-nivå samtidigt som andra ville använda EU till att utveckla en liberalare och modernare politik. I båda fallen begränsas detta av att det inte är en EU-kompetens att fatta beslut i dessa frågor. Det är min bestämda uppfattning att det ska förbli så. Här måste subsidiaritet gälla.

Vi moderater hade för avsikt att i dagens omröstning ge stöd för en liberal och modern syn på dessa frågor samtidigt som vi avsåg att understryka subsidiaritet och det faktum att detta är frågor som är medlemsstaternas kompetens. Låt mig därför vara tydlig, vi avsåg att rösta för Estrellarapportens uppfattningar i dessa frågor, så som vi gjort i många gånger tidigare i motsvarande omröstningar.

En komplicerande faktor var däremot en annan resolution, nämligen om den subsidiaritet som ska gälla i dessa frågor, som röstades före. Eftersom vi ville rösta för Estrellarapportens uppfattningar valde vi att avstå när det gäller denna resolution eftersom vi inte kunde rösta emot den subsidiaritet vi ville slå vakt om.

Därför avstod vi i strid med EPP-gruppen som föreslagit denna resolution om subsidiaritet. Men den vann för oss oväntat, vilket ledde till att sakfrågorna aldrig kom upp till beslutsfattande.

Det är inte något som abortmotståndare ska räkna som en seger, eller vi andra som en förlust, även om jag helst, så som debatten utvecklats, hade sett att vi kunnat förmedla vårt budskap gentemot dem. Det som alla företrädare för de olika partigrupperna framhöll, att detta är medlemsstaternas beslutsrätt, är inget beslut som någon som vill begränsa aborträtten kan räkna som en seger. Däremot är det ett klargörande att ingen annan än vi i Sverige beslutar över svensk politik i dessa frågor.