Hoppa till innehåll

Om ekonomisk politik och Europas tillväxtagenda

En dag som ägnats möten åt ett antal olika frågor kring ny lagstiftning om de finansiella marknaderna, där bland annat frågan om en europeisk myndighet för övervakning och tillsyn över de banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag som agerar över gränserna är en viktig del. Än viktigare är de frågor som nu efter krisen nu kommer upp kring kapitaltäckning, där alltför många tror att man skapar säkerhet bara genom att höja kapitaltäckningskraven.

Det är naivt och lite för enkelt eftersom de stora systemriskerna ligger bland annat i hur de offentliga finanserna sköts. Och höjer vi kraven minskar vi utlåningen och tvingar fram högre räntenivåer. Det ger inte stabilitet på finansmarknaderna, tvärtom.

Några av dagens möten här på kontoret har handlat om riktlinjerna för återhämtningspolitiken och återgången till offentliga finanser i balans, de så kallade exitstrategierna, där socialistgruppens företrädare har lagt förslag med samma inriktning som socialdemokrater i hela Europa har agerat för, nämligen acceptans för fortsatt stora underskott, stor upplåning och stora skuldbördor. Jag vill istället driva igenom tydliga krav på hur underskotten ska minskas för att vi inte ska få räntor för statsskulder istället för välfärd i våra budgetar och för att frigöra pengar till investeringar i nya jobb. Det har jag som EPP gruppens företrädare goda förhoppningar att kunna göra. Då ska vi också lägga grunden för minskade offentliga stimulanser men en gradvis stimulans av ekonomin genom reformer som gör investeringar mer attraktiva och som öppnar upp mer dynamik på marknaderna.

Under dagen har jag också lagt upp arbetet för våren när det gäller EPPs´ekonomiska politiska arbetsgrupp som jag leder. Vi kommer börja med att diskutera hur EU och medlemsstaterna nu ska fasa in den nya Lissabonstrategin, göra den konkret och inriktad på reformer istället för allmän halleluja samt inriktad på det som ger ökad tillväxt och fler jobb.

Utöver detta har vi inom EPP gruppen hunnit med att i ett antal fora diskutera själva strategin i parlamentet inför nästa veckas första budskap från parlamentet kring just 2020 strategin.

Nu ägnas kvällen åt diskussion kring de finansiella marknaderna och  samarbete med andra partigrupper för att etablera majoriteter där det behövs och går.