Hoppa till innehåll

Om att minska underskotten i Europa

En dag som har kommit att fokuseras på att samla en majoritet i parlamentet kring en återhämtningsstrategi som prioriterar stabila finanser tillsammans med reformer som frigör investeringar och en ökad dynamik. För många medlemsstater i EU håller skuldbördan på att leda till så höga årliga räntekostnader att kommer att tränga undan grundläggande utgifter för välfärd, samtidigt som de skapar ett tryck uppåt på ränteutvecklingen.

En sund ekonomisk strategi ut ur den stora upplåningen måste bygga på att man nu drar ner på underskotten samtidigt som ECB och centralbankerna kan ligga kvar på låga räntor. Annars blir risken den omvända, att underskotten kvarstår och ECB med flera tvingas höja räntorna i början på en konjunkturuppgång. Genomför man dessutom reformer som stimulerar investeringar och öppnar upp marknader för nya investeringar och nytt företagande kan man den vägen stimulera ekonomin mer långsiktigt samtidigt som underskotten krymper.

För socialdemokraterna i parlamentet är strategin den omvända. De har lagt förslag som innebär att underskotten och den offentliga upplåningen ska kvarstå så länge som möjligt, samtidigt som de motsätter sig reformer som innebär ökade investeringar och öppnare marknader. I Sverige ser vi till exempel hur s vill återinföra förmögenhetsskatten och avveckla avdraget för hushållsnära tjänster. Under veckan hoppas jag kunna presentera en bred inriktning på en återhämtningsstrategi som lägger grunden för arbetet med 2020 strategin. Det kräver att vi slutar tala om att EU ska bli den världsbästa ekonomin och istället genomför världens bästa reformer. Det är full möjligt och jag hoppas det kan bli en majoritet för den inriktningen i parlamentet och inför de diskussioner som ska prägla den konkreta politiken.

En blogg som återkommande sysslar med utvecklingen i Baltikum och den ekonomiska utvecklingen där är tidigare Europaparlamentarikern Per Stenmarcks. Värd att läsa.