Hoppa till innehåll

Om 43 dagar väljer vi vilket Europa vi vill ha- Artikel Gotlands allehanda

Europaparlamentsvalet den 25 maj är det nu viktigt att föra en debatt om den agenda för förändring som Europa behöver och de politiska vägval som måste göras.

För mig handlar valet till Europaparlamentet om vilket Europa vi vill ha och hur EU ska kunna bidra till detta Europa. Jag vill ha ett Europa som präglas av öppenhet gentemot omvärlden och som står öppet för nya idéer och tankar, som välkomnar mångfalden och som istället för att likforma ser olikheter som en grund för dynamik och möjlighet att lära.

Därför är jag för intensifierade frihandelssatsningar, för ett EU som står öppet gentemot sina grannar för utvidgning och närmare samarbete och som välkomnar människor från andra delar av världen på flykt eller som vill studera, forska eller arbeta här.

Av precis detta skäl är jag emot dem som har en övertro på central reglering, att socialpolitik, stadsbyggnad, familjepolitik, naturvård, välfärd eller abortfrågor ska regleras centralt på EU-nivå.  Vi behöver närheten för att få de bästa besluten och vi behöver mångfalden för den bästa utvecklingen.

Skiljelinjerna är tydliga. Och det gäller framförallt den politik som behövs för tillväxt, jobb och ökade investeringar. Här har vi socialdemokrater och vänstern som tror vi löser Europas problem genom ständigt ökade utgifter, nya hinder och mer krångel.

Hade stora underskott varit lösningen på Europas ekonomiska problem hade vi inte haft några problem då Europa har ett överskott av underskott.

För att stärka Europas ekonomi behöver vi nu se till att hela Europa kommer i balans så snart som möjligt. Det kräver anpassning av utgifter till inkomster och att våra marknader blir gemensamma och underlättar för företagande och konkurrens. En förutsättning för det är att vi river undan de hinder som i dag möter företagande och nya jobb.

Europa behöver nu en ny giv som tar sikte på reformer för jobb och tillväxt i Europa, Sverige och på Gotland. Den 25 maj väljer vi väg och avgör då om vi ska välja tillväxt och förnyelse eller bidrag och regleringar.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och moderaternas förstanamn vi årets Europaval