Hoppa till innehåll

Om 10 dagar väljer vi vilket Europa vi vill ha- Artikel Kristianstadsbladet

Europa behöver nu en ny giv som tar sikte på reformer för jobb och tillväxt i Europa, Sverige och i Kristianstad. Den 25 maj väljer vi väg och avgör då om vi ska välja tillväxt och förnyelse eller hinder och regleringar.

 

För min del tillhör det en av vår tids största framgångar att EU har kunnat utvecklas. Det har bidragit till frihet och fred på ett sätt som ingen tidigare europeisk generation har kunnat uppleva.

 

De framgångar vi har uppnått är det bästa beviset för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Vi har uppnått en säkerhet och trygghet som är unik för varje individ. Vi kan skapa ett samhälle där människors bästa drömmar kan bli verklighet i en gemenskap som sträcker sig över gränser och som vitaliseras av vår mångfald och öppenhet.

 

Detta innebär däremot inte att det inte finns några problem kvar att lösa. Tvärtom.

Om 10 dagar är det val till Europaparlamentet, inför detta är det nu viktigt att föra en debatt om tydliggöra de politiska vägval som måste göras och vilket Europa vi vill ha.

 

För det första är jag emot att EU ska bestämma över det som vi själva bättre bestämmer över. Frågor om varg eller snus är enkla exempel men jag tycker också att svensk jämställdhetspolitik, arbetsmarknadspolitik, familjepolitik, skola och välfärd ska formas genom beslut i Sverige och av människorna själva. En viktig linje inför valet 2014 går mellan dem som vill styra över människors vardag så fort det finns en möjlighet att politiskt bestämma över andra. Vänsterpolitiker av olika slag kan vara tveksamma till EU men tvekar aldrig inför möjligheten att reglera vardagen i detalj.

 

För det andra måste EU budgeten vara begränsad och spara på samma sätt som medlemsstaterna. Ändå vill vänsterpolitiker gärna att utgifterna ska ökas i tron att ökade utgifter löser alla problem.

För det tredje är det den inre marknaden vi ska utveckla, inte alla de detaljregler som hindrar den fria rörligheten och möjligheten att arbeta i andra länder.

 

För det fjärde måste vi ha en politik som ger Europa tillväxt och konkurrenskraft. Det gör vi inte genom höjda skatter och tron på att tillväxten i Europa kommer tillbaka om skuldtyngda länder i kris fortsätter med att leva över sina tillgångar. Hade stora offentliga underskott varit lösningen på Europas problem hade Europa inte haft några problem.

 

För det femte måste vi ha stabila offentliga finanser och dynamiskt företagande. Socialdemokraterna i Europa vill göra tvärtom. De vill öppna upp de offentliga finanserna för ökade utgifter och underskott samtidigt som vi de vill reglera och beskatta företagandet. Det är slående att det är de länder i Europa som har klarat krisen bäst som socialdemokraterna är mest kritiska emot.

 

Skiljelinjerna är tydliga. Och det gäller framförallt den politik som behövs för tillväxt, jobb och ökade investeringar.

 

För mig är det självklart. Europa ska vara ledare vad det gäller företagande, forskning och innovation- inte vad gäller byråkrati, krångel och gränser

 

Gunnar Hökmark, moderaternas toppkandidat till årets Europaval