Hoppa till innehåll

Oljan det stora hotet mot miljön, digital agenda och lite annat

DimmorDet som under några veckor dominerat internationella media, nämligen det stora oljeutsläppet som BP har orsakat i Mexikanska Golfen har i dag definierats som den största naturkatastrofen någonsin i USA´s historia. Och den kan i värsta fall pågå i många månader och inte år till. Oljan förstör nu träskmarker, stränder och hav i södra USA, i många fall oåterkalleligt. Olyckan är ett resultat av att oljeexploatering nu söker sig allt dyrare och svårare platser för oljeutvinning.

Det präglar jakten efter olja även i Ryssland och till exempel i Brasilien. Det stora problemet med olja är att ett lågt pris leder till ökad konsumtion, och exploatering, samtidigt som ett högt pris leder till ökad exploatering och utbud. Det enda som kan minska trycket på oljeanvändningen är att alternativa energiformer blir billigare. Då minskar trycket både på efterfrågan och utbud. Och då minskar också utsläppen av koldioxid.

Även marginella förändringar i utbud av andra energiformer, det må vara etanol eller kärnkraft påverkar oljepriset och utbudet i en betydande omfattning. De som motverkat utvecklingen av biobränslen genom att utnyttja världens outnyttjade arealer eller kämpat mot kärnkraften har alla bidragit till en situation där användningen av olja stiger liksom att priset driver fram allt svårare exploatering. Det som nu skett kommer säkerligen hindra en hel del svårutformad utvinning, vilket leder till ökat oljepris och till slut ökad utvinning även där kostnaderna och riskerna är större.

Svenska Naturskyddsföreningen är säkerligen emot den pågående oljekatastrofen men de har liksom så många andra miljöorganisationer glömt att de snarare står för en politik för miljön än för miljön i sig själv. Det ser vi just nu i den Mexikanska Golfen.

För min del en söndagskväll på Sandhammaren med förberedelser för en vecka som kommer innehålla det ena och det andra.

På måndag presenterar i Industriutskottet kommissionären för IT Nelie Kroes kommissionens förslag till den Digitala Agedan, som är en beskrivning av målet för europeisk IT-politik. Den berör flertalet viktiga frågor men lyckas inte med att beskriva hur ett digitalt ledande Europa ska utformas, och gör man inte det kommer vi inte lyckas med att bli en ledande kunskapsekonomi. Jag kommer under arbetet verka för att vi ska öppna upp för gränsöverskridande teleoperatörer, för att den vägen kunna avveckla roaming, det vill säga gränsöverskridande samtal inom EU. Istället ska alla samtal inom EU vara inom en och samma gräns, och till den lägre kostnad detta blir. Jag vill samtidigt se till att vi får en fördelning av frekvenser som gör att vi kan få effektiva och fungerande trådlösa bredband över hela Europa. På kommissionens förslag om en Digital Agenda tar jag gärna emot synpunkter och förslag.

På tisdagen diskuteras i ekonomiska utskottet de nya kapitaltäckningsreglerna som nu är under debatt. Den rapport som kommer ligga till grund för parlamentets arbete verkar i den riktning som jag har agerat för, nämligen att vi ska fortsätta utveckla riskanalyser snarare än att ha övergripande kapitaltäckningsregler som är lika oavsett hur risker och tillgångar ser ut. För min del blir det den dagen lite närvaro i Stockholm för att diskutera försäkringsfrågor i praktiken.

På onsdag blir det fortsatta diskussioner kring kapitaltäckninsfrågor men också en djupdykning i hur EU nu ska fortsätta hantera den ekonomiska krisen, dels genom mitt ordförandeskap i vårt europeiska partis ekonomisk-politiska kommitté, dels i vår parlamentariska grupp. Det handlar inte bara om att nu utveckla och stärka de gemensamma regler som måste finnas utan också hur vi på andra sätt kan få en nystart i den ekonomiska utvecklingen samtidigt som flertalet länder tvingas dra ner på sina budgetunderskott.

På onsdagen är jag värd för ett lunchseminarium med bland andra Anders Åslund kring utvecklingen i södra Kaukasus, Ukraina och Vitryssland, där ryska ansträngningar att bredda sin maktutövning står emot demokratiska krafters vilja att vända sig mot Europa.

Och så blir det ytterligare sammanträden för att lägga fast politiken för krispolitiken i den kommande stegen och sedan i slutet av veckan konferens om vårt globala ekonomiska system arrangerat av Johnsson-stiftelsen. Plus lite annat. En god sak med flygtiden är att det blir gott om arbetstid.