Hoppa till innehåll

Ökad tilltro till att Nato skyddar Sverige är inte ökat motstånd

När nyhetsbevakning blir till nyhetsproduktion är opinionsundersökningar ett enkelt medel. I dag är nu nyheten plötsligt att Natomotståndet växer och stödet för ett svenskt medlemskap minskat. Det är en annan bild än vad andra mätningar har visat, så sent som i november presenterade tankesmedjan Fri Värld, som jag sedan dess för övrigt har blivit ordförande för, en mätning som visade på den långsiktiga trenden av ett ökat stöd.

Opinionsmätningar ger utslag uppåt och neråt och därför är variationerna i procent ett svagt underlag för att dra långtgående slutsatser. Vi har i dag ett betydligt större stöd för Nato än vad vi hade för fem och för tio år sedan. Det kommer med all sannolikhet ge olika utslag i kommande mätningar också. Dagens Nyheter bör då liksom nu akta sig för att tro att det är en framgång för det ena eller det andra, utan inse att det är ett utslag av mätningars variationer.

Ibland beror det på hur man ställer frågorna och ibland beror det på vilken bild de intervjuade har av verkligheten just då. Noterbart är att det som kallas ökat Natomotstånd bygger på att fler tror att Nato kommer att hjälpa Sverige vid ett anfall. Det är svårt för att inte säga direkt fel att kalla det för att växande motstånd mot Nato. Däremot kan det eventuellt vara ett uttryck för en minskad övertygelse om att man måste vara med i Nato för att få Natos skydd. Om man tror eller anser att man inte behöver gå med i Nato för att få samma fördelar som en medlem är det lätt att ivern att gå med minskar. Men något ökat motstånd mot Nato är det inte.

Behöver man inte prenumerera på DN för att få del av tidningens nyhetsrapportering, och dess opinionsundersökningar, minskar viljan att prenumerera. Det betyder inte att man är emot DN, bara att man tror sig kunna få tillgång till dess tjänster utan att vara med som prenumerant. Tror man att man får skydd och hjälp av Nato utan medlemskap är det därför inte ett uttryck för ett motstånd.

Snarare beror det på att fristående frågor som saknar sammanhang och helhet ger motstridiga svar. Det förstärks om det finns oklarheter om vad som gäller när det gäller skydd och stöd från Nato.

Om frågan om hjälp hade ställts med klargörandet att vi bara vid medlemskap kan vara säkra på att få stöd av Nato hade svaren sannolikt blivit annorlunda. Det gäller också om frågan hade ställts utifrån att det svenska försvarets förmåga fortfarande minskar och är otillräckligt, vilket då många av de intervjuade trodde var tvärtom. Uppfattningen om hur omvärlden ser ut, hur upprustningen kring oss ökat, hur rysk övningsaktivitet har ökat och hur Ryssland placerat ut missiler i vår närhet liksom fler avancerade förband är en fråga för nyhetsrapportering.

Om färre svarar ja till medlemskap i tron att vår egen försvarsförmåga har stärkts bygger det inte på en uppfattning om Nato utan på en felaktig uppfattning om det svenska försvarets förmåga. Och då kommer vi tillbaka till behovet av en nyhetsförmedling som ger oss en balanserad bild av förändringarna i vår omvärld.

Om de intervjuade hade svarat utifrån att vår säkerhet har försvagats, att osäkerheten kring oss är större, vilket den så kallade Nato-utredningen och även numera Försvarsberedningen konstaterat, och att behovet av hjälp är större hade svaren självfallet utfallet blivit annorlunda än om det bygger på tron att vi har blivit säkrare.

Kontentan av Dagens Nyheters opinionsmätning är att många tror att vi får hjälp av Nato utan medlemskap, att många i strid med Försvarsberedning och andra tror att vår säkerhet har blivit större. Tilliten till Nato har vuxit snarare än motståndet.

Någonstans blir en opinionsmätning av detta slag snarare en mätning av hur våra viktigaste media lyckas med att rapportera om verkligheten. Vad intervjuade tror och vet om världen i allmänhet och vår säkerhet i synnerhet säger inte så mycket om deras uppfattningar som om hur media har rapporterat om världen och förutsättningarna för vår säkerhet. Det senare kan föranleda en annan analys av opinionssiffrorna än den om stödet för Nato, som alltså uppenbarligen är så stort att fler tror att man inte behöver vara med för att få dess skydd.