Hoppa till innehåll

Ohederlighet skadar svensk ekonomi – krönika i Norrköpings Tidningar

Under den svåra ekonomiska krisen var Sverige var ett av få länder som klarade eurozonens krav på budgetunderskott och statsskuld. Nu riskerar Socialdemokraterna allt detta genom att missbruka högkonjunkturens intäkter till att öka de offentliga utgifterna. Samtidigt målar statsminister Stefan Löfven (S) upp en oärlig och långsiktig skadlig bild av Alliansens starka ekonomiska prestation under krisåren. Vilseleder man medborgarna om budgetpolitikens villkor försvårar man för alla att föra en ansvarsfull politik.

För att en modern ekonomi ska gå bra finns det grundläggande ekonomiska regler man måste förhålla sig till. En av de viktigaste är ordning och reda i ekonomin. Inte starta stora projekt som över tid kommer utmana det ekonomiska läget. En annan är att när det är lågkonjunktur och kris kräver stabiliteten kontrollerade underskott i de offentliga finanserna. Därför behöver man gå med överskott i högkonjunktur.

Det är i grunden enkelt. När det är lågkonjunktur beror budgetunderskott framförallt på ökade kostnader för arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Samtidigt som utgifter för till exempel skola, forskning eller sjukvård inte nödvändigtvis och allra helst inte behöver förändras. Men det kräver i sin tur att man över tiden har stabila offentliga finanser. När Alliansen styrde Sverige kunde vi på ett ansvarsfullt sätt öka utgifterna för offentlig välfärd kraftigt – i stället för att som i flertalet andra länder i Europa minska detsamma. Det här är en viktig anledning till att Sverige sågs som en förebild för världens moderna ekonomier.

Efter de svenska svåra krisåren under 1990-talet – en följd av Socialdemokraternas utgiftsexpansion under 1980-talet som Kjell-Olof Feldt till slut hoppade av ifrån – har vi i Sverige en budgetlagstiftning som bygger på att underskott och överskott balanseras mellan lågkonjunktur och lågkonjunktur. Det är alltså konjunkturen som bestämmer huruvida det ska vara minus eller plus.

Så ska det vara. Det kräver dock att vi har välskötta statsfinanser.

Allt detta gör det väldigt allvarligt att statsminister Stefan Löfven i söndagens Agenda påstod att den nuvarande regeringen övertog en misskött ekonomi på grund av underskott . Förutom att alliansregeringen gjorde precis det man ska göra under svåra lågkonjunkturer var underskottet på väg att försvinna när lågkonjunkturen ebbade ut för att bli till överskott med de sista alliansbudgetarna. Precis som det ska vara med välskötta statsfinanser. Kanske behöver vi påminna Löfven (S) att Sverige slog rekord i Europa i andelen sysselsatta under den borgerliga regeringen samtidigt som skatterna ökade och utgifterna för arbetslösheten minskade.

Stefan Löfven tog över en ekonomi i snabbt framväxande högkonjunktur som var på väg mot överskott. Som sig bör när ett land – som var ett av Europas mest välskötta – lämnar en lågkonjunktur. Men nu använder den rödgröna regeringen högkonjunkturens inkomster till att öka utgifterna. Det är en farlig väg framåt för Sverige och kommer att slå hårt mot de offentliga finanserna i nästa lågkonjunktur.

Stefan Löfven (S) övertog en ekonomi vars offentliga finanser hanterades inom ramen för de regler som gäller för välskötta ekonomier. Och han väljer att missleda svenska folket om detta samtidigt som han driver in oss på sämre ekonomisk väg. Det är djupt ohederligt.