Hoppa till innehåll

Oförståeligt hur många som vill förstå, förklara och försvara Putin- Artikel Gotlands allehanda

  • av

Trots att Putins regim har handlat om att underminera demokrati och rättsstat, om att berika sig själv och sina närmaste i en extrem rövarkapitalism och om att skrämma och hota andra stater är det många som vill förstå, förklara och försvara Putin.

 

I Sverige de gamla kommunisterna som genetiskt lyssnar till Kreml och som vill ha en stat som styr över medborgarnas rätt, Sverigedemokrater som älskar när någon hävdar att nationen ska överordnas människors egen rätt och alla de politiker som alltid tror att man möter hot genom att ge efter för dem. De är inte bara Putins vänner utan också försvarare av hans övergrepp mot demokrati och frihet.

 

Det är ingen som hotar Ryssland men den ryska regimen känner sig hotade av demokratins och rättsstatens krafter, oavsett de manifesterar på gatorna i Kiev eller i Moskva och det ryska folket har fått finna sig i att fria media har försvunnit, oberoende journalister och företagsledare tystnat medan oppositionens företrädare försvunnit, mördats eller varnats så att de flytt landet.

 

De som vill förstå Putin vill förstå att demokratin och frihet är något som en makthavare ska få sätta åt sidan när de känner sin makt hotad. De som menar att vi inte ska debattera Nato eller förstärkningar av det svenska försvaret anser det viktigare att bekymra sig om Putins trygghet som makthavare än vår förmåga att försvara friheten.

Det kremlinska perspektivet bereder väg för att brutal och godtycklig maktutövning ska ersätta internationell rätt och den europeiska fredsordning som format dagens Europa. Så vill Putin ha det. Så kan vi inte ha det.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet