Hoppa till innehåll

OECD om Ryssland

[BILD1]Ryssland måste reformera sin offentliga sektor, bekämpa korruption, sluta låta staten äga mer och istället tillåta mer privat företagsamhet, konkurrens och privatiseringar, Gazproms omättliga förvärvslust efter nya företag, i Ryssland och Europa, måste få ett slut. Det är några av de kommentarer som förs fram av OECD i sin Rysslandsrapport. Ett grundtema är att den ryska ekonomin står på en bräcklig fot med ett växande beroende till de volatila råvarumarknaderna och utan en stabil makroekonomisk ram. Det som är genomgående i analysen är vikten av att ekonomi, företagande och investeringar skiljs åt från staten. Det handlar lika mycket om marknadsekonomi med en rågång mellan politik och ekonomi som om demokrati. Ryssland behöver båda. Annars kommer oljemakten på en gång göra Ryssland till en farlig stat där ekonomin är den förlängda armen på politiska ambitioner samtidigt som den ryska statens stabilitet står och faller med oljepriset. I inget av dessa fall gynnas omvärlden av utvecklingen. Tvärtom så innebär Rysslands politiska och ekonomiska utveckling både instabilitet och osäkerhet om Rysslands framtid.