Hoppa till innehåll

Obesvarad debattutmaning av socialdemokraternas Inger Segelström

Inger,

Terrordåden i Madrid understryker behovet av ett europeiskt samarbete som kan möta terror och konflikter i vår närhet, likaväl som det kan bidra till fred och säkerhet i andra delar av världen.

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik ställer krav på EU och på medlemsländerna, bland annat när det gäller förmågan att bidra med militära förband för att kunna hantera kriser och konflikter liksom för att kunna möta både terrorangrepp och dess konsekvenser. Socialdemokratin har hellre bromsat och motverkat än visat prov på en politik för att EU skall kunna utveckla sin förmåga inom detta område.

Den inre rörligheten är en del av den inre marknaden. Vi har i hela Europa mycket att vinna på den. Därför är det direkt stötande att socialdemokratin nu gör utvidgningen till ett problem och framställer öppenheten till de nya länderna som ett hot mot det svenska samhället.

Ditt parti har bidragit till att skapa och underblåsa motsättningar i en fråga där Sverige och Europa har allt att vinna på att människor med sina kunskaper och sitt arbete kan röra sig fritt. Detta är den grundläggande visionen om det europeiska samarbetet. Där har ni gått emot det som tidigare varit självklar svensk politik och dragit ner en ny ridå för medborgarna i de länder som nu blir medlemmar den första maj.

Den gemensamma utrikespolitiken måste bygga på tydliga värden och på att vi faktiskt står upp för dem när det gäller. Det är med viss förvåning jag konstaterar att din regering tenderar att bedöma Rysslands utveckling från demokrati som ett uttryck för stabilitet. Mot bakgrund av tidigare socialdemokratiska uttalanden – från 1980- 90- och 00-tal visar det på en oförmåga att i den praktiska politiken dra en gräns där demokratin måste värnas genom en aktiv utrikespolitik.

Europa behöver ett samarbete som är starkt i sina gemensamma uppgifter men begränsat för att bidra till frihet och mångfald och dessutom ge politisk kraft till de politiska uppgifter som måste stå främst. Det är därför anmärkningsvärt att när ni talar om Europapolitiken undviker de stora gemensamma frågorna och hellre vill lyfta upp nationella politiska frågor till EU-nivå. Det ger ett EU som lägger sig i istället för att öppna gränser och värna freden och säkerheten i vår del av världen.

För att debattera dessa frågor, dels de övergripande Europafrågor som ni undviker och dels de frågor där ni vill att EU skall lägga sig i medlemsländernas uppgifter föreslår jag att vi möts i en debatt om Vägval för EU i Stockholm måndagen den 24 maj i lokal och vid en tid som vi kommer överens om. Allra först vill jag därför veta om du antar utmaningen?

Med vänlig hälsning,

Gunnar Hökmark