Hoppa till innehåll

När ivern att vara oberoende blir eftergivenhet

Precis i Köpenhamn läst viktiga artiklar av Peter Wolodarski och Per T Ohlsson om regeringens vilja att vara oberoende från EU och Nato, liksom från den fria världens demokratier. Mer om detta längre ner. Slås av hur regeringen med Margot Wallström med en 1970-tals agenda flyr den konflikt och utmaning som Putins krig är gentemot Ryssland. Det är sannolikt svårt att finna en mer felaktig prioritering av ett lands utrikespolitik än den som vi nu ser.

På väg till Mobile World Congress i Barcelona. Det är en av de mer intressanta och fantasieggande tillställningarna med in inblick i den framtid som redan nu påverkar och avgör mycket i nuet. Där ser man bland annat hur ledande det svenska företaget Ericsson är men också hur den globala konkurrensen allt mer utvecklas.

Skälet är enkelt. Mobil telefoni, egentligen mobila bredband, definierar i dag allt mer logiken och utvecklingsmöjligheterna inom samhällslivets alla sektorer. Mördarna av Boris Nemtsov sägs ha filmats mobilt, nyhetens spreds med twitter och nyheter kring den har fått en multipel distribution. Det innebär kanske att mördarna grips även om de ytterst skyldiga säkerligen kommer att gå fria. Eller gå fri.

Och vi har sett hur den demokratiska resningen mot den gamla regimen i Ukraina byggde på sociala media, vi vet att nyhetsförmedling snabbt accelererar, med de brister som det alltid kan ha, med sociala media. Finansiell sektor, produktion, kontroll och distribution, transporter och så vidare.

I år kommer mycket av fokus vara på utvecklingen av tjänster och de möjligheter som femte generationen av digital mobiltelefoni erbjuder. Det handlar på en gång om kapacitet och hastigheter. Med 4G uppnås höga hastigheter för mobila bredband, kanske kring 80 Mb/s men med 5G har man utvecklingsmässigt kunnat visa att man kan uppnå 1Gb/s vilket är väldigt mycket mer snabbt men framförallt nödvändigt funktionellt för nya tjänster och möjligheter som förarlösa fordon eller avancerade kirurgiska ingrepp från annan plats, eller allt annat som kan öppna sig.

Det innebär också att med 5G kommer bredband och Internet än mer förändra våra samhällen och våra möjligheter. Det innebär oändliga möjligheter att sprida, utveckla och använda kunskap och information. I grunden innebär det en tredje våg i den internetrevolution so förändrat världen.

Den har karaktären att den för marknader och människor närmare varandra.

Det ställer också andra krav på den utrikespolitik som ska påverka länder. Om det förr tiden handlade om att föra den över huvudet på människorna, där en del regeringar i Europa älskade att umgås och uttrycka progressiva fraser med den tredje världens enpartistater och förtryckarregimer finns inte längre något som pågår över människors huvuden.

En utrikespolitik som säger sig vara oberoende gentemot dessa regimer säger sig också vara oberoende till de värden om demokrati, människors fri- och rättigheter och därmed självklart mäns och kvinnors lika rättigheter. Att förhålla sig till Afrikas och arabvärldens diktaturer och förtryckarregimer med parollen att man är oberoende i en värld som kräver att vi gemensamt försvarar demokratins värden blir till eftergivenhet och hyckleri. Man kan inte på en gång flirta med regimer som förtrycker alla människors rättigheter men kvinnor än mer samtidigt som man säger sig föra en oberoende feministisk utrikespolitik.

När Sverige inför ett allt mer aggressivt Ryssland som kräver ett allt mer enat Europa ställer sig vid sidan av en som oberoende betraktare signalerar vår ovilja att stå tillsammans med EU och den fria världen en eftergivenhet gentemot dem som förtrycker. Det är vare sig feminism eller utrikespolitik utan snarare inrikes utrikespolitik. Eftergivenhet och prat istället för beslutsamhet kring demokrati, fred och människors lika rättigheter.

Politik i svåra tider måste vara mer än välmenande prat.