Hoppa till innehåll

Obegripligt i Malmö

Det är för mig obegripligt hur Malmös socialdemokratiska ledning gång efter gång uttrycker det som är antisemitismens schabloner, om att judar skulle kunna undvika hot och attacker om de tog bättre avstånd från Israel, och som nu i tidskriften Neo, att det finns en dold agenda där judiska församlingen i Malmö går Sverigedemokraterna tillhanda när det gäller hat mot muslimer. Ilmar Reepalu kategoriserar judar och skuldbelägger dem som grupp för de hot som de möter i Malmö.

Därmed legitimerar han till en del hatet samtidigt som han bortser från att det är judar som drabbas av ökad osäkerhet och attacker. Att en politisk ledare för Sveriges tredje största stad bidrar till att underblåsa en motsättning, genom att ha synpunkter på dem som drabbas av hat och våldshandlingar, och därmed istället för att sätta gränser sänker tröskeln för de gränser som borde hindra människor från att hemfalla åt rasism och antisemitism. Det är obegripligt och det är obegripligt att svensk socialdemokrati accepterar att dess ledande företrädare i Malmö stimulerar antisemitism och motsättningar istället för att bekämpa dem.