Hoppa till innehåll

Nynäshamns hamn ska placeras mitt i Europa- Artikel Nynäshamnsposten

Ekonomisk tillväxt och nya jobb förutsätter handel. Handel i sin tur förutsätter transporter. Det är genom handel som produktionen av varor och tjänster når användare och får sitt värde.

Växande konkurrenskraft och förmåga till innovationer förutsätter att vi kan nå de marknader som efterfrågar de produkter vi utvecklar. Därför är det viktigt med en politik som sätter Nynäshamn i mitten av Europa.

Det kräver en politik som uppmuntrar transporter och effektiva transportsystem men det kräver också en fri rörlighet för varor, tjänster och för människor.

De delar av världen som bygger hinder mot andra får idag inget skydd men hinder för sin egen ekonomiska utveckling. De hamnar bakom sina egna murar. Det finns nu fem viktiga uppgifter framför oss för att bidra till att Sverige kan få en kraftfull ekonomisk utveckling i ett Europa som bidrar till tillväxt.

För det första ska vi slå vakt om stabila offentliga finanser. De politiker som fortfarande tror att ökade underskott kan lösa problemet med för stora underskott riskerar den sociala tryggheten, jobben och investeringarna. När socialdemokrater både i Sverige och runt om i Europa går till val på ökade offentliga utgifter utgör de ett hot mot välfärden.

För det andra måste vi slå vakt om den fria rörligheten. Möjligheten att arbeta runt om i Europa är en tillgång också för alla de svenskar som kunnat få jobb i andra länder. När socialdemokraterna baserat på en skrämselpropaganda vill skapa nya hinder drabbar det oss alla. Det är inte de fackliga ombudsmännen som ska bli den nya tidens gränsvakter, som avgör vilka som ska få komma till Sverige för att arbeta.

För det tredje ska vi utöka frihandeln med andra delar av världen. Det frihandelsavtal med USA som EU nu förhandlar om kommer att ge miljontals jobb på båda sidor av Atlanten. När Europas socialdemokrater överväger att säga nej till ett avtal som kan ge Europa nya jobb och tillväxt är det viktigt att Europavalet rösta för fri handel.

För det fjärde ska vi nu inleda en kamp mot byråkratisering och överreglering. Jag har föreslagit och fått stöd för i den största partigruppen i Europa, EPP där vi svenska moderater verkar, för att den nya EU-kommissionen ska ha en kommissionär som har som sin främsta uppgift att bekämpa byråkrati och detaljstyrning. Då underlättar vi för den inre marknaden samtidigt som vi gör arbete, forskning och företagande lättare i Europa.

För det femte behöver vi en energi- och miljöpolitik som gör att varje medlemsland kan styra över hur man når de gemensamma miljömålen. Socialdemokraterna vill att man i Bryssel ska detaljstyra utvecklingen av den svenska energiproduktionen med konsekvensen att Sverige tvingas avveckla den kärnkraft som gör att vi kan ha en konkurrenskraftig elintensiv industri. Jag vill vi ska fokusera på avvecklade CO2 utsläpp, inte låta Brysselbeslut avveckla svensk kärnkraft.

Sverige ska vara en exportnation. Det kräver hamnar som i Nynäshamn och det kräver en politik som ger handel och tillväxt. Det förutsätter en majoritet i Europaparlamentet som inte tror att regleringar och ökade underskott ger ökad välfärd utan som istället vill riva hinder, öka konkurrensen och minska byråkratin. Då hamnar Nynäshamn mitt i Europa.

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP- gruppen och moderaternas förstanamn vid årets Europaval