Hoppa till innehåll

Ny småföretagarstadga för bättre villkor och enklare regler

Det säger moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark efter att Europaparlamentets industriutskott godkänt förslaget till Small Business Act – den nya europeiska småföretagarstadgan som till stor del bygger på Hökmarks tidigare rapport i ekonomiutskottet.

– En av de viktigaste åtgärderna är att småföretagare ska ges bättre möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Idag har stora företag ofta betydligt bättre tillgång till information om de upphandlingar som myndigheter och landsting planerar. Därför är det glädjande att parlamentet stödjer mina förslag om att öka insynen i upphandlingsprocesserna och underlätta för mindre företag att vara med.

– Nu ger vi småföretagen en tydlig plats på den inre marknaden. Det är bra för europeisk tillväxt och för små- och medelstora företag som enklare kan växa med de rätta förutsättningarna, avslutar Hökmark.

Bland de förslag som Gunnar Hökmark vunnit stöd för kan nämnas:

• Koordinerade insatser av medlemstaterna, finansiella institutioner och kommissionen för att trygga kreditgivning till små- och medelstora företag

• Underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar genom att offertförfaranden ska kunna delas upp i mindre delar och att tydligare och öppnare anbudsbeskrivningar ska ges vid större statliga upphandlingar

• Tydlig årlig avrapportering från kommissionen över vilka framsteg som gjorts för små- och medelstora företag

• Större satsningar på forskning och innovation och större tillgänglighet för småföretag att delta i forskningsmöjligheter över gränserna