Ny skrift: Europas väg

  • av

I samband med moderaternas Sverigemötet i Karlstad förra helgen lanserade Gunnar Hökmark skriften: ”Europas väg – några frågor till dig”. Syftet är att presentera delar av arbetet i Europaparlamentet men framförallt att lyssna in dina synpunkter.

Här är några av frågorna som ställs i skriften:

Vilka erfarenheter anser du är de viktigaste från den utvidgning som vi hitintills har genomfört? Finns det några erfarenheter eller reflektioner som du vill att jag ska ta
med mig i det fortsatta arbetet? Vad anser du viktigast när det gäller vårt grannskap
och vår egen säkerhet? Vad är enligt din mening det bästa argumentet för fortsatt
utvidgning? Hur förklarar vi bäst utvidgningens fördelar?

Hur tror du morgondagens finansiella marknader kommer att utveckla? Vad krävs för att Europa ska vara konkurrenskraftigt? Hur får vi ökad konkurrens på den svenska finansmarknaden? Vad kan vi göra för att pressa svenska banker och försäkringsbolag till bättre villkor och möjligheter för kunderna?

Vad är den viktigaste insatsen som kan göras på europeisk nivå för en bättre
energipolitik? Vilka svenska erfarenheter är viktigast att ta tillvara på? Hur får vi ökad konkurrens på den svenska energimarknaden?

Och till sist: vad tycker du är viktigast för mig att verka för på EU-nivå?

Läs skriften i sin helhet:
Gunnar Hökmark – Europas väg – några frågor till dig