Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Tydlig signal om behovet av konkurrens”

”Det här är en tydlig signal om att det behövs mer, inte mindre, konkurrens i EU. Kommissionen måste våga öppna upp för innovation och konkurrens inte minste på den digitala inre marknaden”, säger Gunnar Hökmark.

Europaparlamentets ekonomiutskott har röstat för den årliga rapporten om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark är ansvarig förhandlare för partigruppen EPP.

”Konkurrenspolitiken är ett av EUs viktigaste verktyg för att se till att den konkurrensen på den inre marknaden fungerar. Kommissionens uppgift är att säkerställa att EUs konkurrenslagstiftning följs av de aktörer som verkar i EU”, säger Gunnar Hökmark.

Europaparlamentets rapport om EUs konkurrenspolitik slår fast att Kommissionen är den aktör som tolkar och dömer utifrån konkurrenslagstiftningen. Kommissionen har också en uppgift att öppna upp för ny konkurrens. Det är viktigt inte minst för att förbättra och fördjupa den digitala inre marknaden. Ett annat viktigt område är energimarknaden. Kommissionen borde värna EUs enerigunion och därmed stoppa Nord Stream 2.

 I början av 2019 kommer Europaparlamentets ledamöter få ta ställning till rapporten i plenum.