Hoppa till innehåll

Ny agenda för Europa- Artikel i Dalarnas Tidningar

  • av

Fem år efter den ekonomiska krisen befinner sig fortfarande en lång rad europeiska länder i kris samtidigt som den europeiska ekonomin släpar efter.

Alldeles för många har hoppats på att Bryssel ska lösa problemen och alldeles för många i Bryssel har tackat ja till att ta över mer makt utan att ha den politiska viljan att förändra Europa. Det har inte hjälpt konkurrenskraften, tillväxten eller mot de stora underskotten. Europas problem ställer inte i första hand krav på ett förändrat EU utan på förändringar av Europa.

Det kräver en ny agenda för Europa.

För det första måste det bli slut på övertron på att beslut på europeisk nivå i viktiga frågor är bättre än på nationell nivå. Desto viktigare en fråga är, desto viktigare är det att de som kan den bäst och berörs mest avgör den.

För det andra måste europeisk politik riktas in mot de problem som skapat krisen och mot de lösningar som kan göra oss alla starkare tillsammans. På europeisk nivå måste vi genomföra de reformer som ger tillväxt i hela Europa.

Det innebär att vi ska ha en stabil lagstiftning för banker inom hela unionen, som ger både investeringar och stabilitet. Vi måste öppna upp marknader inom hela tjänsteområdet som ger nytt företagande och nya investeringar.

Europa kan bli ledande inom mobilt internet och i utvecklingen av den digitala ekonomin om vi öppnar upp för mer spektrum och snabbare bredband innan alla andra gör det.  Då kan vi säga adjö för gott till dyr roaming och bli ledande inom den nya tidens tjänster.

Inom välfärdsområdet kan Sverige med sitt nyföretagande bli en vinnare när det gäller jobb och tillväxt men också valfrihet och kvalitet. Den socialistiska slogan om att vinst är stöld är fel. Vinst ger jobb och nya alternativ.

För det tredje måste EU-budgeten vara lika begränsad och prioriterad som andra offentliga budgetar. Det är bra att vi nu fått en ökad satsning på forskning och en minskning av anslagen till jordbruk. Det borde vara mer av det. Europa ska bli en kunskapekonomi inte en jordbruksekonomi.

Gör vi dessa reformer kan Europeiska unionen växa bli en ledande global ekonomi men också en kraftfull aktör för värden som demokrati och frihet. Men det kräver att vi i EU för en politik som förändrar Europas inrikting. Vi behöver mindre byråkrati och mer öppenhet.

Gunnar Hökmark, moderat ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP.