Hoppa till innehåll

Nu surfar vi fritt – artikel Opposition Skåne

Ska du utomlands i sommar? Eller jobbresa inplanerad till Tyskland? Nu på torsdag avskaffas roamingavgifterna inom den Europeiska unionen. Det är ett viktigt steg framåt för hela EU – inte minst för en dynamisk region som Öresundsregionen – och vår framtida konkurrenskraft.

Surf blir mer och mer en del av vår vardag. I dag är det ett ständigt inslag för de allra flesta. Bara från 2015 till 2016 ökade mängden överförd data i mobilnäten med 35 procent och i år har ökningstakten varit nästan 50 procent. Förändringen är svindlande. Det är därför så viktigt att surf-kostnader för användare nu avskaffas genom EU.

Den Europeiska unionens grundtanke är att möjliggöra fri rörlighet för varor, människor, tjänster och kapital. Skapa säkerhet och konkurrenskraft inom världens största inre marknad. Det är avgörande för vårt framtida välstånd i vår allt mer globaliserade värld. Men det förutsätter att vi fullt ut gör den digitala ekonomin till det nya normala.

Tiden av förstasidor på Sydsvenskan eller Kvällsposten om mardrömsräkningar för data använd i Spanien eller Tyskland är förbi. Men det var inte lätt att komma dit. Jag har varit ansvarig för lagstiftning och flera olika rapporter under åren i syfte att nå en europeisk marknad med konkurrens, låga priser och utan gränser för samtal och surf. Förhandlingarna som har lett upp till dagens beslut har varit tuffa. De nordiska operatörerna (som till följd av en öppen och konkurrensdriven marknad erbjuder stora mängder data till låga priser) ville ha så låga tak som möjligt för att även i fortsättningen kunna erbjuda låga priser till sina konsumenter. På motsatt sida stod operatörerna i bland annat Italien, Spanien och Frankrike som har ett stort inflöde av roaming från övriga Europa och därtill eftersatt infrastruktur.

Men nu har vi kommit fram till ett gemensamt beslut. Det är viktigt att poängtera att även om konsumenter inte längre kommer att bära kostnaden för roaming så betyder inte det att kostnaderna försvinner. För att reformen ska vara hållbar i längden behövs reformer.

Den nordiska modell som gett höga hastigheter till låga kostnader har byggts på konkurrens mellan operatörer och investeringar i ny infrastruktur. Men gamla monopol och regleringar som motverkar konkurrens har i motsvarande mån hindrat samma utveckling på flera håll i Europa. När nu roamingavgifterna avskaffas accelereras behovet av marknadsreformer av nordisk modell i övriga Europa.

Jag kommer att fortsätta driva på för konkurrenskraftiga strukturer som i verklig mening kan bygga en gemensam europeisk telekommarknad. Men i dag kan vi glädjas åt att vi som bor inom EU med start torsdag slipper dyra telefonräkningar under sommarsemestern eller jobbresan. Det är ett steg mot att förverkliga den digitala inre marknaden och med det vårt framtida välstånd. Det innebär att digitala tjänster kan utnyttjas fullt ut inom hela EU och att Europa kan ta ytterligare steg mot en ledande digital ekonomi.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker