Nu relativiserar bitterhetens krafter vad nazism är

  • av

DN Debatt 1 november 2022

När Sveriges statsminister menade att den svenska demokratin var hotad om oppositionen vann regeringsmakten förvånades jag över att så få i media och på kultursidornas parnasser reagerade. Den typen av språkbruk är normalt en varningssignal om en brutalt felaktig syn på makt och demokrati.

Förvånad blev jag också över att så få reagerade mot påståenden om att Sverige med en ny regering skulle öppna dörrarna för en nazistisk eller fascistisk utveckling. Det är ett påstående som alltid återkommit från totalitära makthavare.

Så brukade Moskva säga om balterna, att de var satta under socialistisk ledning för att tygla deras fascistiska och nazistiska böjelser och att deras frihetskamp inspirerades av fascism och nazism. Det fanns också bland svenska socialdemokrater en tro på en vilande fascism hos de baltiska folken.

Läs hela artikeln i DN här >>>