Hoppa till innehåll

Nu måste S ta ansvar för Europas kris – artikel i DI

Publicerad i Dagens Industri fredagen den 17 februari 2012.

Vissa anser att det är fel att sänka löner och skära i offentlig verksamhet i krisländer som Grekland. Men de som anser att politiken är felaktig, måste tala om vem som annars ska betala. Frånvaron av ett svar på den frågan gör socialdemokratins kris i Europa allvarlig, skriver Gunnar Hökmark,

…Europaparlamentariker. Socialdemokratins kris i Europa följer mycket nära den ekonomiska krisens orsaker och problem. När den ekonomiska krisen slog till 2009 ville socialdemokratiska politiker runt om i Europa lösa den genom att öka de offentliga underskotten och öka utgifterna för att på det viset tro sig stimulera ekonomin.

I länder som Spanien, Portugal och Storbritannien drev man igenom denna politik med allvarliga konsekvenser för dessa länders skuldbörda och förtroende. I Sverige där Socialdemokraterna ville samma sak, med Spanien som förebild, var man i opposition och fick finna sig i en politik som prioriterade stabiliteten. Det är få som offentligt skulle vilja beklaga att socialdemokratins politik då fick stanna vid avslagna riksdagsmotioner om ökat budgetunderskott.

När de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Göran Färm och Olle Ludvigsson skriver under rubriken ”Sluta hetsa mot Grekland” (Di Debatt 11/2) går de långt utöver denna lättfärdiga syn på budgetpolitiken, som har kommit att bli en av den europeiska socialdemokratins krisorsaker, och förenar sig med de krafter som förnekar behovet av en omfattande budgetåtstramning.

Därför väcker artikeln långt större frågor om den europeiska socialdemokratins roll i krishanteringen än de enskilda frågor som författarna tar upp.

När sparbehovet och behovet av att komma överens i Grekland är som mest uppenbart ger de stöd till de krafter som hävdar att allting kan lösa sig om man bara låter bli att spara så mycket. Som Ludvigsson och Färm påpekar är det vad också socialistgruppen i Europaparlamentet hävdar. Det är en politik som, om den vann anklang, skulle leda till en budgetpolitisk och samhällspolitisk kollaps i Grekland och andra utsatta länder.

För samtidigt som Färm och Ludvigsson säger att det är fel att sänka löner, minska pensioner och offentlig verksamhet – i en ekonomi som präglas av att tidigare samhällsproblem har lösts med att genom politiska beslut höja löner, utvidga statlig verksamhet och öka bidragen – säger de inget om vem som ska betala dessa utgifter, när man inte sparar, eller ens hur de ska finansieras.

Saken är den att Grekland inte kan finansiera sina utgifter alls. Så långt har underskotten och skuldbördan hunnit utvecklas att alternativet till en finansiering baserad på åtstramningsprogrammet är den fullkomligt okontrollerade åtstramning som en samhällskollaps innebär.

Om det vore som Färm och Ludvigsson säger att den grekiska regeringen har uppnått snabbt minskande underskott och ökad konkurrenskraft hade man inte haft de problem som den bevisligen har med upplåning.

Men oavsett detta ställer sig Färm och Ludvigsson, liksom den socialistiska gruppen i Europaparlamentet på den sida i skuldsatta länder som bygger sina löften på illusionen av att det finns pengar och långivare som bara står beredda att fylla på underskotten och finansiera stora skuldbördor.

Att man inte behöver anpassa löner efter verkligheten, att pensioner inte måste anpassas till vad man kan betala, att avregleringar och privatiseringar är av ondo och att offentliga verksamheter kan fortsätta utvecklas som de har utvecklats under årtionden.

Det är en ofattbar ansvarslöshet.

Sparpaketen är till för att skapa förtroende och upprätthålla viljan att finansiera offentliga utgifter som annars inte kan betalas. Vem menar Socialdemokraterna i Europaparlamentet och i Sverige ska finansiera Greklands skulder? Menar de på fullt allvar att Europas regeringar ska ta på entreprenad att finansiera en alldeles för stor och ineffektiv offentlig sektor i Grekland, alldeles för höga pensioner och för låg pensionsålder och en konsumtion som bygger på lån i stället för på produktion? Det om något vore förmynderi.

Vem ska betala den dagen grekerna lyssnar på Europas socialister? Ska Sverige? Det är frånvaron av ett svar på den frågan som gör socialdemokratins kris i Europa så allvarlig. Och för dem som lyssnar på löften utan täckning väntar en samhällskollaps där den grekiska staten inte kan betala alls.

Det ger inte bara frånvaro av tillväxt utan ett fritt fall. Det är inte svårt att förstå varför det brister i förtroendet för Europas socialister.

”Det är en ofattbar ansvarslöshet. Sparpaketen är ju till för att finansiera offentliga utgifter som annars inte kan betalas.”

Gunnar Hökmark
Europa-parlamentariker (M), vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP