Hoppa till innehåll

Nu kan du surfa fritt på semestern – krönika Norrbottens Kuriren

  • av

Ska du åka utomlands i sommar? Från och med i dag är det fritt att surfa inom hela den Europeiska unionen för svenska abonnemang. Det är ett stort steg framåt för hela Europasamarbetet, för våra medborgare och för vår framtida konkurrenskraft. Det innebär att alla digitala tjänster kan användas och utnyttjas fullt ut i hela Europa utan hänsyn till gamla gränser.

Vi kan sedan vårt EU-medlemskap resa, studera och jobba fritt inom EU. Och med start på torsdag kan vi alltså också surfa lika fritt under semestern eller jobbresan som när vi är hemma i Sverige. Det är ett viktigt steg för Europasamarbetet som möjliggör för människor att till fullo nyttja den fria rörlighetens fördelar.Det är slut på löpsedlar i Kuriren på mardrömsräkningar efter utlandsresan i Spanien eller Grekland. Det är väldigt viktigt i sig. Men den fria surfen är också alldeles nödvändig för att vi ska behålla och utveckla vår konkurrenskraft inom Europa. Vårt framtida välstånd bygger på att den digitala ekonomin blir det nya normala.

Det var inte lätt att få med alla på spåret av fri surf inom EU. Nordens telekommarknad och digitala samhälle hör till Europas ledande och Sverige placerar sig i topp vad gäller digitalisering tillsammans med Danmark och Nederländerna. De nordiska operatörerna (som till följd av en öppen och konkurrensdriven marknad erbjuder stora mängder data till låga priser) ville ha så låga tak som möjligt för att även i fortsättningen kunna erbjuda låga priser. På motsatt sida stod operatörerna i bland annat Italien, Spanien och Frankrike som har ett stort inflöde av roaming från övriga Europa och därtill eftersatt infrastruktur. Eftersom vi tillsammans utgör en gemensam inre marknad är det senare något som behöver fixas för att det annars är ett problem som spiller över på EU:s samlade konkurrenskraft.

Det är viktigt att poängtera att även om konsumenter inte längre kommer att bära kostnaden för roaming så betyder inte det att kostnaderna som telekombolagen får betala till sina motparter i det andra landet försvunnit. För att reformen ska vara hållbar i längden behövs reformer som ger en inre marknad med europeiska nät.
Den nordiska modell som gett höga hastigheter till låga kostnader har byggts på konkurrens och investeringar i ny infrastruktur. Men gamla monopol och regleringar har i motsvarande mån hindrat samma utveckling på flera håll i Europa. När nu roamingavgifterna avskaffas ökar behovet av marknadsreformer av nordisk modell i övriga Europa.

Jag kommer att fortsätta driva på för konkurrenskraftiga strukturer som i verklig mening kan bygga en gemensam europeisk telekommarknad. Men i dag kan vi glädjas åt att vi som bor inom EU med start i dag slipper dyra telefonräkningar under sommarsemestern eller jobbresan. Det innebär viktiga steg mot ett digitalt Europa och en digital inre marknad som kan vara världsledande för att värna vårt välstånd.