Nu har den börjat!

Tillbaka från Norrköping och moderat partistämma. Där fastställdes också den moderata listan inför Europaparlamentsvalet den 25 maj nästa vår.

Det är med stolthet och glädje som jag står som förstanamn på den listan. Det är en lista som förenar många olika kompetenser och erfarenhet och som kommer att bidra till en debatt inför Europavalet som visar på skillnaderna mellan dem som vill reglera våra samhällen mer och dem som vill öppna upp och underlätta för nya jobb, företagande och en inre marknad som frigör styrkan och möjligheterna i världens största ekonomi.

Och det är kring dessa frågor som valrörelsen kommer att röra sig om under det kommande året, både inför Europavalet i maj och inför de allmänna valen till riksdag och kommuner i september.

Fredrik Reinfeldt gav i sitt avslutningstal en tydlig gräns mellan dem som förmår föra en politik för jobb, för låga skatter och en trovärdig regeringspolitik. Medan socialdemokrater prioriterar högre skatter på jobb för att finansiera högre utgifter och fler bidrag prioriterar vi jobb och företagande. Medan socialdemokrater ser höjda skatter som lösningen på de flesta problem ser vi stabila finanser och prioriteringar som lösningen på hur vi ska kunna se till att det offentliga förmår fullgöra sina uppgifter. Och som sagt, när de rödgröna inte vet hur gröna eller röda de ska vara utan håller de flesta frågor öppna för nya krav på skatter och regleringar har alliansen ett gemensamt alternativ.

Faktum är att just dessa motsättningar är de samma inför Europavalet som inför riksdagsvalet. Europasocialisterna och svenska socialdemokrater ser i alla de utmaningar vi står inför en lösning i ökade utgifter och höjda skatter. Höjd EU-budget, svagare stabilitetspakt, ökade underskott, hinder mot rörlighet på arbetsmarknad, ökade kostnader för jobb och företag, regleringar som hindrar den inre marknaden istället för att öppna den, regleringar om kvoteringar och av människors välfärd. Och så ser valet ut 2014, det val som vi har både i maj och i september. Vi får milt talat anledning att återkomma till detta. Valrörelsen har börjat.