Hoppa till innehåll

Nu går skam på torra land

Nu går skam på torra land. LO-ekonomerna fungerar vare sig som ekonomer eller företrädare för löntagarna när de väljer att försvara den socialdemokratiska högskattepolitiken istället för sina egna medlemmars inkomster. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till att LO-ekonomerna i en rapport kräver ett golv för skattesänkningar så att Sverige skall förbli ett högskatteland.

Efter det att svenska löntagare under ett år har förlorat 10% av sina realinkomster genom den sjunkande kronkursen väljer LO-ekonomerna att tiga om detta provlem för att istället vilja sätta ett golv för skattesänkningar. Samtidigt som hushållen förlorat välfärd på den flytande devalveringspolitiken vill LO-ekonomerna klämma till dem genom att förbjuda skattesänkningar som skulle kunna ge vanliga inkomsttagare en större social trygghet.

Det är desto mer cyniskt eftersom det är LO som genom sitt motstånd mot strukturreformer i den svenska ekonomin har medverkat till att svenskarnas löner förlorat en tiondel av sitt värde. För en facklig organisation borde det leda till självkritik och opposition mot den politik som urholkar medlemmarnas välstånd. Istället för att agera som ekonomer ägnar sig LO-ekonomerna åt propaganda för socialdemokratisk högskattepolitik. Det är ett svek mot medlemmarna.

Vad LO-ekonomerna i själva verket hävdar är att svenska låginkomsttagare skall vara världens högst beskattade med lägre disponibla inkomster än flertalet motsvarande hushåll i Europa. Detta säger de för att försvara en välfärdsmodell som genom höga skatter sätter människor med vanliga inkomster i bidragsberoende och otrygghet.

Det hjälper inte att LO-ekonomerna försöker hävda att det svenska skattetrycket inte är så stort som det är enligt alla jämförande mått som används är. Påståendet att Sverige skiljer sig genom att beskatta transfereringar är fel. De allra flesta OECD-länder beskattar liksom Sverige transfereringar så Sverige ligger likväl i toppen av skattebelastning. Det är det viktigaste skälet till att vi släpar efter andra länder, säger Hökmark.