Hoppa till innehåll

nr 28

Inledde för en stund sedan det gemensamma kommittémötet för Europaparlamentets kroatiendelegation och det kroatiska parlamentet Sabors EU-delegation.

I mitt anförande lyfte jag fram det enkla faktum att EU inte är lösningen på vare sig Kroatiens eller någon annans problem, men ett sätt att lösa problem som är gemensamma och kräver gemensamma lösningar. Det vi lagstiftar om gemensamt syftar till att frigöra alla de krafter som finns i moderna och öppna samhällen.

Kroatien kan bidra till EU genom att sätta exempel i kampen mot korruption vilket kommer att visa att det går att ställa höga krav på alla, existerande liksom blivande medlemmar. Samtidigt kan Kroatiens medlemskap i EU bli en inspiration för alla länder på Västra Balkan, med det politiska momentum det kan innebära för denna region.

Nu återstår genomgångar kring rättsväsende och statsstöd, där det är uppenbart att mycket har hänt men där det också måste klargöras vad som ytterligare måste ske. Det krav som jag anser måste ställas är att förhandlingarna blir klara innan Europa firar sommar och sommaruppehållet bryter ut. Är vi klara då kommer Europa att gynnas av att få medlem 28.