Hoppa till innehåll

Norrbottens möjligheter i punkteras- Krönika Norrbottens- Kuriren

  • av

När jag inför Europavalet besökte Norrbotten och Luleå var mitt huvudtema att med en ny tid förändras avstånd och frågan om vad som är centrum. Norrbotten kunde vara mitt i Europa på det sätt som vi själva definierar det, det vill säga mitt i de verksamheter och den utveckling som vi själva bidrar med.

Ett europeiskt mineralcentrum av global betydelse baserat på kunskaper och forskning i Luleå Tekniska Universitet och Europas största gruvbrytning. Centrum för europeisk rymdverksamhet på nya Esrange som är unik i hela EU. En stålindustri som är globalt ledande.

Frågan om man är långt borta eller nära beror på från vad och till vad. Med Internet, krympande avstånd och en ny mycket öppnare värld ligger centrum mycket mer där vi är än där några andra är.

Möjligheterna finns fortfarande men håller på att punkteras. Snabbt och effektivt genom en rödgrön regering som misstror Europasamarbetet, som är rädd för öppenheten och som anser att transporter är till skada och handel något som bidrar till en skadlig tillväxt.

Skattehöjningarna på arbete gör det svårare att skapa sysselsättning, framförallt där det varit som svårast tidigare.

Den rödgröna skattepolitikens andra inriktning, på energi och transporter, gör att energiintensiv industri drabbas av större kostnader och sämre konkurrenskraft. I en global ekonomi där vi konkurrerar med hela världen innebär varje förlorad konkurrenskraft färre jobb och ökat avstånd till världens marknader.

När skatterna höjs på flyg och landsvägstransporter ökar kostnaderna för transporter. Då växer avståndens betydelse samtidigt som andras närhet till andra centra blir viktigare.

Det plötsliga kastet att förtidsavveckla kärnkraft leder till att energipriserna stiger i höjden. I Tyskland, där de rödgröna drivit fram en avveckling av kärnkraften, är energipriserna dubbelt så höga som i Sverige. Kol är billigt men dyrt för miljön samtidigt som subventioneringen av vindkraften driver alla energipriser i höjden. Så i Tyskland får man både ökade utsläpp och höjda energipriser. För Sverige, med 400 000 jobb i energiintensiv industri, blir det ännu svårare.

Nedläggningen av Bromma slår mot trafikflyget i Sverige. Det får konsekvenser för alla och gör det svårare att hålla verksamheter längre bort från Stockholm.

Nedprioriteringen av EU-samarbetet ger sämre förutsättningar att ta ledningen och göra EU mer närvarande i Norrbotten. Det gäller min förhoppning om ett europeiskt metallcentrum i Luleå och möjligheterna att göra nya Esrange till en verksamhet som står i mitten för europeisk rymdverksamhet.

Plötsligt blev det svårare för Norrbotten och för oss som vill att Luleå ska ligga lika centralt i Europa som Lund, Lille eller Lissabon. Jag ska göra vad jag kan men det hade varit bra med en regering som inte motarbetade Norrbotten.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet