Hoppa till innehåll

Nordkorea visar att Wallström är fel ute – artikel i Aftonbladet

  • av

En av världens mest brutala diktaturer har under fyra dagar avfyrat fyra missiler. Det rör sig om kärnvapenlandet Nordkorea som agerar allt mer aggressivt. Det innebär att riskerna för att kärnvapen kan komma att användas inte kan nonchaleras.

I takt med att det blir allt mer uppenbart att den nordkoreanska regimen utgör ett reellt hot mot sina grannländer bedriver Sverige under ledning av utrikesminister Margot Wallström en politik som om den blev verklighet vore en fara för säkerheten och stabiliteten i regionen. Det är en ansvarslös lek med elden

I tisdags sköt Nordkorea en missil över Japan. Bomblarm ljöd över landets norra delar och människor uppmanades söka skydd. Det är en oacceptabel handling av Nordkorea i syfte att provocera och flytta fram sina positioner. Det är också ett sätt för den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Un att befästa sin egen maktposition.

Länder som Nordkorea har ingen respekt för människoliv eller internationell rätt. Det gör att internationella konventioner oftast är verkningslösa för att hindra dem från att göra något.

Ett starkt exempel av många är hur landet trots flera FN-resolutioner under flera decennier har fortsatt att utveckla sitt kärnvapenprogram och genomfört provsprängningar och robottester samt fortsatt att avfyra ballistiska robotar.

Nordkorea behöver mötas med militära muskler och långsiktig påverkan i form av handel och öppenhet på det sätt som Frankrike, USA och Storbritannien en gång i tiden mötte Sovjetunionen. För den som viker sig för diktatorer viker sig för den starkes makt över det som är rätt. Kim Jong-Un vill aldrig ha fred eller demokrati oavsett om vi vill det

Därför är det så allvarligt att Sverige genom utrikesminister Margot Wallström i detta nu verkar för att världen ska gå från det tidigare icke-spridningsfördraget för kärnvapen till ett påstått förbud mot kärnvapen.

Enligt utrikesminister Wallström handlar det om att nedrustningen “går för långsamt” och att det “behövs nya initiativ”. Hon säger vidare att icke-spridningsavtalet misslyckat i och med att ytterligare kärnvapenstater har tillkommit.

Den linje Wallström driver saknar förankring i verkligheten. Anledningen att fler kärnvapenstater tillkommit – bland annat Nordkorea – är att dessa länder inte förhåller sig till internationell rätt och internationell konventioner.

Resultatet av att tvinga fram ett ”förbud mot kärnvapen” vore att sätta demokratier som Frankrike, Storbritannien och USA i samma hörn som länder som Nordkorea och påstå att de är lika dåliga. Det vore direkt farligt för vår fred och vår säkerhet.

Nästa gång bomblarmet ljuder över Japan kan det vara på riktigt. Vårt enda sätt att möta och mota det är genom att visa på den fria världens styrka vad gäller öppenhet och välstånd men också militär makt.

Det gör den svenska linjen under Socialdemokraterna inte bara naiv utan även i sin naivitet farlig.

Wallströms naivitet gör nämligen de hänsynslösa regimer som struntar i internationell lag och rätt ännu farligare. Därmed ökar riskerna för oss alla. En ogenomtänkt svensk linje är i detta fall ansvarslös. Löfven måste nu klargöra om han är informerad och om detta är regeringens politik. Vill Sveriges statsminister att Sverige i Europa ska stå för en politik som hotar europeisk säkerhet?