Hoppa till innehåll

Norden måste släppa konflikterna om corona – artikel i Kvällsposten

  • av

Det är i Norden som den mer sammanhållna och strukturerade fria världen kan ha sin kärna. Det finns en tid efter osämjan kring covid-19. Öresundsregionen bör vara det allra tydligaste uttrycket för det.

. Öresundsregionen är en utav Europas mest tätbefolkade områden. Det är en region som tar del av det svenska liksom av det danska och som genom den blandningen har kunnat bygga ett stort välstånd, i form av företagande och innovation. Corona-pandemin har tyvärr utmanat den integration mellan Sverige och Danmark som vi under flera decennier har tagit för självklar. Det är en utveckling som inte bara är tråkig för svenska semesterfirare som vill uppleva sitt grannland, utan något som riskerar att få allvarliga konsekvenser för vår ekonomi och vårt välstånd.

De senaste månaderna har varit en tid präglad av prövningar och konflikter. Länder har valt olika strategier för att förhindra virusets spridning i samhället och gränser som normalt sett varit öppna har hållits stängda. Det har märkts ännu tydligare mellan de nordiska länderna och kanske tydligast för dem som lever i Öresundsregionen. Länders olika strategier kan man givetvis ha åsikter om, men i slutändan handlar det nu om att acceptera de olika vägar som valts och fokusera på hur vi ska utveckla Öresundsregionen och det nordiska samarbetet i framtiden.

De nordiska länderna är våra viktigaste vänner i en allt mer orolig omvärld. Vi är alla små men starka demokratier. Vi är fast förankrade inte bara i demokratins värderingar, utan också i den gemensamma synen på att vi har ett ansvar för att värna demokratins värden globalt. Vi är alla internationellt inriktade ekonomier som har utvecklat vårt välstånd genom en stabil och öppen världsekonomi, samtidigt som vi tillsammans har en ekonomi som motsvarar ett G7-land.

Med mer integration mellan våra länder skulle vi kunna stärka vår roll inom EU men också internationellt. Öresundsregionen har under lång tid visat att samarbete mellan nordiska länder dels fungerar, men också att det skapar starkare ekonomier och har gjort regionen ledande i Europa på digitalisering, forskning och innovativa tjänster. Den erfarenheten borde vi ta med oss för att utveckla ett närmare samarbete mellan våra grannländer i övriga Norden.

Det finns en enorm potential i ett sådant samarbete då vi alla var för sig är små men ledande på en rad områden. För när det gäller multilateral frihandel, en internationell världsordning baserad på rättsstatens värderingar, värnet av mänskliga fri- och rättigheter och klimatfrågan är vi var för sig små men världsledande och tillsammans är vi stora. Tillsammans kan vi forma en kärna i den fria värld som nu måste bli till en aktiv gemenskap och inte bara ett samlande begrepp för demokratiska länder.

En ökad integration oss emellan är också en naturlig förutsättning för att värna vår demokrati och vårt välstånd i en allt mer orolig omvärld. Länder som Kina och Ryssland gör nu allt för att flytta fram sina positioner i spåren av pandemin. Om vi inte släpper konflikterna kring våra olika corona-strategier riskerar vi därför att förlora viktig tid som skulle ha kunnat gå till att utveckla politik för framtiden, för att i stället öppna upp för mer påverkan från Kina och Ryssland.

Det är därför det är så viktigt att Öresundsregionen och övriga Norden ser den gemenskap vi har, i stället för att i spåren av pandemin se de skillnader den kortsiktigt skapat. Långsiktigt är det självklart att vi åter ska ha fria och öppna gränser, men just i det långsiktiga perspektivet är vår djupa gemenskap och närhet som fria länder än mer avgörande. Det är i Norden som den mer sammanhållna och strukturerade fria världen kan ha sin kärna. Öresundsregionen bör vara det allra tydligaste uttrycket för det.