Hoppa till innehåll

Nobelpriset till AB?

På Aftonbladets ledarsida och twitter förekommer nu historiska spekulationer. En del rätt roliga. T ex om att det var jag som utvecklade modern backhoppning. Ligger mycket i det, minns ett antal gånger då skidorna gått ut i v-form.

AB:s ledarsida har däremot gått från glada skämt till självupptaget allvar och menar att alla tankar på att andra än socialdemokrater var inblandade när den allmänna rösträtten infördes, allt annat skändar historien. Men rösträtten växte fram i ett växelspel mellan olika politiska krafter när Sverige sökte sig bort från det gamla. Olika modeller diskuterades. Demokratireformeringen började långt innan socialdemokraterna fanns som tanke. Ståndsriksdagen avskaffades 1865. SAP bildades 1889.

Rösträttsreformerna följde inte partimönster, allra minst dagens som inte fanns då. Rösträtten kom till tack vare dem som hade makten då. Något annat sätt att besluta finns inte. Och socialdemokraterna satt inte vid makten när den etablerades. Och rösträtten har blivit ”allmännare” med tiden, i många olika steg, som den har fortsatt växa fram med sänkt rösträttsålder och rösträtt också för utlandssvenskar. Och var och en kan studera hur den politiska makten såg ut när de många olika besluten fattades.

Många drev på och föreslog olika valsystem. (Socialdemokraterna röstade emot den gången eftersom de ville ha enmansvalkretsar.) Rösträtten växte fram i ett samhälle där man valde fredfull omvandling istället för revolution.

Socialdemokraterna valde – slutligen – den reformistiska linjen, inte revolution. Men demokratin var inte deras självklara val då. För mig är det självklart att den moderna socialdemokratin har vuxit fram ur den reformistiska ådran. Men socialdemokrater har svårt att tänka sig att andra vill det goda. Och AB: ledarsida försöker vinna dagens debatter genom att vinna historien åter. Sorgligt att det är det som inspirerar dagens socialdemokrati. Gårdagen.

På twitter går skämten vidare. Jag förnekar bestämt att jag höll talet ”I have a dream” men det är sant att mitt engagemang handlar om den drömmen. Därför har jag alltid velat tvinga diktaturer till öppenhet genom media och genom handel. Diktatorerna själva är de som tror mest på slutenheten. Östtyskland valde muren. Därför blir det ren dumhet när AB hävdar att moderaterna var för apartheid eftersom man var emot bojkott. I så fall var jag också för det kommunistiska systemet i Sovjetunionen med lydstater. Liksom alla andra som verkade för att tvinga fram öppenhet. I vår moderna tid var det inte moderater som accepterade ockupationer eller järnridån, än mindre hyllade Castro, men vi såg gärna handel för att tvinga regimerna på knä.

Men twitter kan väl få sitt; 1789 Håkan Juholt startar franska revolutionen. 1988 Ingvar Carlsson fördömer Sovjetunionens ockupation av de baltiska staterna. 1975 Olof Palme fördömer Castro i ett stort tal på Kuba. 1980 Håkan Juholt smugglar in tryckpress till Polen. 2011 Aftonbladet upptäcker att politiska rörelser är eviga biologiska organismer där nuet har ett direkt samband med det förgångnas organisationer i hundratals år, får inte Nobelpriset men väl en söt dumstrut att ha på sig när man skriver nya ledare om hur elaka alla andra är.

Bloggar: Johnny Munkhammar, Thomas Böhlmark, Dennis Nilsson.