Hoppa till innehåll

Nice

Det är med obeveklig hårdhet och konsekvens som terrorister och terroristers kärnor ska bekämpas. De är inte ute efter dialog och det finns inga värderingar som ursäktar eller förklarar de besinningslösa terrordåd av det slag som vi nu sett i Nice. En hel värld tänker på dem som nu drabbats och deras anhöriga och därför är det också viktigt att vi nu bekämpar de som är ansvariga för att inte nya ska falla offer för nya terrordåd.

Det finns ingen segregation, ingen arbetslöshet och inget utanförskap som ger något skäl eller förklaring till att meja ner vuxna och barn ett efter ett i avsikten att döda dem. Det enda syftet är att skapa skräckens terror och visa på en förmåga att slå mot det öppna samhället. Det öppna samhället har ingen anledning att vare sig falla i terrorns skräck eller att sluta sig på grund av att dess fiender vill bekämpa det. En besinningslös och feg mördare är besinningslös och feg oavsett vilka värderingar han eller hon tar till som motiv, och det finns inga värderingar annat än feghetens och besinningslöshetens som ger motiv till grymma dåd av detta slag.

Det finns ett två enkla skäl till varför terrorn ska bekämpas med hårdhet och konsekvens och aldrig relativiseras eller förklaras i dimmor av sociala problem eller förmenta religiösa eller politiska värderingar. Det ena är att det alltid är de skyldiga som var och en ska dömas och bestraffas för sin grymhet och likgiltighet inför människors liv. Det andra är att alla andra, som mördarna säger sig företräda och vars värderingar de säger sig kämpa för, ska kunna gå fria. Det är de extremisterna som ska straffas, inte den grupp av människor som de hävdar att de företräder. Extremister företräder nämligen aldrig någon. Det är extremismens logik. Den vill däremot alltid driva fram det extrema hos andra.

Det finns många trumpister. De vill lägga ansvaret för dåden och för grymheterna hos en grupp av människor och de vill förklara det med värderingar som de menar leder till terrorn. Men återigen, det finns inga värderingar och inga grupper av människor som bär ansvar för att mörda människor en efter en med en lastbil. Däremot finns grupper av extremism där respekten för människors liv är noll. Inte på grund av värderingar utan på grund av bristen på värderingar och överskott av hat.

Därför är de skyldiga som ska straffas och bekämpas. Annars kommer deras förmåga att fortsätta med sin terror stärkas samtidigt som oförmågan att straffa de skyldiga leder till att andra hålls ansvariga och döms genom våra fördomar och genom att vi accepterar föreställningen att det, i det här fallet, är muslimska värderingar, som leder till massmördande.

Det innebär också att vi måste ta till de medel och åtgärder som gör att vi bekämpar ondskan. Det handlar om rättsstaten och det öppna samhällets försvar. Många vill gärna se det som en värderingskamp där man ska övertala och föra dialog med andra om att inte mörda utan istället respektera värderingar om människors värde och lika rätt. Men det är en kamp som inte riktar sig mot dem som vill mörda av hat till andra. Som vill underminera det öppna samhället, inte för att de inte förstår det utan för att de hatar det. Land ska med lag byggas. En öppen värld formas av de lagar som stärker öppenheten och värnar oss mot dem som hotar den.