Hoppa till innehåll

Newsmill: Pagrotskys skattehöjarpolitik hjälper inte Irland

  • av

NewsmillartikelNär socialdemokrater som Leif Pagrotsky vill att Sverige kräver en höjning av just bolagsskatten är det att ställa politiska villkor för ett stöd som inte bara inkräktar på Irlands självständighet utan också skulle drabba återhämtningen. Irland har det svårt nog på grund av den bristande kontroll man har haft över den finansiella utvecklingen. Det skulle bli ännu värre om de ovanpå det fick en omgång socialdemokratisk skattehöjarpolitik.

Ett antal europeiska länder möter i dag svåra utmaningar som är ett hot mot både stabilitet och tillväxt. Till skillnad från vad många hävdar är det inte euron som är problemet utan utgiftspolitik och brist på reformer som har lett till stigande utgifter och vikande tillväxt. Det är Greklands problem liksom Storbritanniens, Portugals, Spaniens och Italiens. Oförmågan att förändra, oviljan att reformera för att till ordet slå vakt om jobben och social trygghet har kommit att bli det främsta hotet mot tryggheten och jobben.

I flera av dessa fall, inte minst Storbritannien och Spanien, har utgiftskrisen kommit som en konsekvens av ett medvetet val av krispolitik, där strävan har varit att möta krisen med ökade utgifter och en ekonomi stimulerad av ökade budgetunderskott. Det var också den svenska socialdemokratins krispolitik så sent som för ett drygt år sedan, då man ville öka utgifter och underskott med Spanien som modell. Kanske är det också eftervalssocialdemokratins politik att döma av vad många av dess ledande företrädare nu säger. I vilket fall som helst är det uppenbart att oförmågan att reformera för tillväxt tillsammans med ökade utgifter har satt inte bara dessa länder utan Europa som sådant och eurozonen i synnerhet i svårigheter.

Irland liksom Island har hamnat i svåra problem av ett annat skäl. Stora banker i relativt små ekonomier har i brist på tillsyn och övervakning rusat i väg med utlåning som lett till mycket stora förluster och risker för banksystemet som sådant. Det kommer att kräva stöd till dessa länder men framförallt en intern reformpolitik som ökar skatteinkomster och anpassar utgifter till vad man kan klara av inom ramen för minskade utgifter som minskar underskotten. Den reformpolitiken måste vara baserad på den egna politiska viljan och viljan att skapa förtroende för förmågan att betala tillbaka skulder. Finns inte det förtroendet kommer skuldkrisen att tillta.

Det är mot den bakgrunden intressant hur svenska socialdemokrater i debatten om Irland reflexmässigt ställer politiska krav som skulle drabba Irlands förmåga till återhämtning genom ekonomisk tillväxt. Den låga irländska bolagsskatten har länge varit en nagel i ögat på dem som tror att höga skatter av sig själva leder till större välfärd. På Irland har den låga bolagsskatten lett till investeringar och företagande som gav tillväxt. Det är inte den tillväxten som har lett till dagens finanskris på Irland.

Fortfarande i dag har Irland ett betydande inflöde investeringar tack vare den låga bolagsskatten på 12,5 procent. Det ger tillväxt och förutsättningar för den krisdrabbade irländska ekonomin att återhämta sig. När länder som Tyskland – 38,34 procent – och Frankrike – 33,33 procent – nu kräver att Irland borde höja bolagsskatten är det inte av omtanke om Irland utan för att hävda sin egen konkurrenskraft.

När socialdemokrater som Leif Pagrotsky vill att Sverige kräver en höjning av just bolagsskatten är det att ställa politiska villkor för ett stöd som inte bara inkräktar på Irlands självständighet utan också skulle drabba återhämtningen. Vi hjälper inte Irland genom att driva fram mindre investeringar och färre jobb. Irland har det svårt nog på grund av den bristande kontroll man har haft över den finansiella utvecklingen. Det skulle bli ännu värre om de ovanpå det fick en omgång socialdemokratisk skattehöjarpolitik.

Vi stärker inte EU genom att förena stöd med villkor som inkräktar på medlemsstaternas suveräna rättigheter. Det gör vi däremot genom att ge stöd förenat med krav på att leva upp till gemensamma regler. Det måste Irland liksom alla andra göra. Till det ska de ha stöd, inte krav på skattehöjningar som hindrar tillväxt.

Läs artikeln på Newsmill här.