Hoppa till innehåll

Nelson Mandela

Han lät inte konflikterna ta över målet. Därmed kunde han också låta sitt land utvecklas med försoningen som bas istället för hatet. Det är en utmaning som varje befriat land möter och som Nelson Mandela mötte utan att kompromissa kring mänsklig värdighet och frihet. Han var en stor man eftersom han i olika skeden av livet förmådde vara större än det sammanhang som annars hade format utvecklingen. Därför kunde Sydafrika efter apartheid ta stegen mot att bli ett av Afrikas mer lovande länder med frihet för de medborgare som levde i landet.

Förmågan att vara större än sammanhanget ledde till att han också var större än sitt parti ANC och större än de motsättningar som fanns och finns. Istället för våldet blev det freden som formade Sydafrika. Det är ett arv som man måste hoppas nu efter hans bortgång ska sätta ramarna både för Sydafrikas utveckling och för ANC. Han har tveklöst mer än någon annan format dagens Sydafrika. Och genom respekten för hans ledarskap har han bidragit till förändrat världen.