Hoppa till innehåll

Nej till EU-skatt, ja till en skattebas som underlättar för konkurrens

Vi ska vare sig ha EU-skatter eller en harmonisering av skatter i EU. Däremot kan en gemensam definition av företagens skattebas skapa bättre förutsättningar för en sund skattekonkurrens och större öppenhet kring förutsättningarna för företagande i olika delar av unionen. Det är bra, och kommer dessutom hindra de länder som har höga bolagsskatter men många kryphål från att kritisera länder med låga skattesatser och få kryphål. Det sa moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet på måndagskvällen i en debatt om en gemensam skattebas för bolag.

Sanningen är att Tyskland med sin höga skattesats å cirka 35% har lägre skatteinkomster från bolagsskatten än Slovakien med platt skatt på 19%. Trots har Schröder kritiserat länder med lägre skatt för att vara skattedumpare. Det är fel men blir ännu mer uppenbart när man jämför skattebasen. Det är Tyskland som är den stora skattedumparen på ett sätt som bara de stora tyska företagen kan utnyttja fullt ut. Det kommer inte vara möjligt med en gemensam skattebas.

Det är en fördel för små företag, det är en fördel för de små medlemsländerna och det är en fördel för de nya länder som med låg men platt skatt framgångsrikt bygger ny välfärd, sa Hökmark.