Hoppa till innehåll

Nej till ett halvmonopol genom offentliga pengar,

Frågan om att slå samman samtliga public service bolag dyker upp då och då. Ofta från dem som i grunden gillade den gamla ordningen då Sveriges Radiokoncernen var en och bolaget var ett monopol. Det finns ett skäl till varför dessa företag är enskilda företag och det är den dominans de har i kraft av sin offentliga finansiering och offentliga ställning. Genom att de är skilda företag, med skilda ledningar och en mångfald av olika redaktioner under olika företagsledningar bidrar till en mångfald av det svenska mediesamhället. Slår man samman dem blir de än mer dominerande över nyhetsklimat och mediesamhälle.

Det som sägs vara effektivt är säkerligen effektivt när det gäller att utnyttja resurser och redaktionell kapacitet för att producera nyheter och program. Det är också effektivt för att begränsa redaktionell mångfald och skapa dominans för ett företag.

Det är självfallet så att det finns en förment effektivitet att samla alla tekniska och redaktionella resurser i hela det svenska samhället bakom ett medieföretag. Det vore också ett effektivt sätt att strypa all . Det är få som hävdar att detta vore bra.

Den grundläggande tanken bakom medie- och pressfrihet, som är avgörande för varje demokratiskt samhälle, är mångfald. Public service har genom sin offentliga finansiering en så dominerande ställning att den i sig själv måste bidra till mångfald och inte till dominans. Slår man samman public service bolagen reducerar man på ett effektivt sätt mångfalden i svenska media. Två dominerande bolag blir då till ett väldigt dominerande bolag. Inte som på monopoltiden men med en nästan lika dominerande ställning med hjälp av medborgarnas pengar.