Hoppa till innehåll

Nej, Löfven – politik ska inte kriminaliseras – artikel i Aftonbladet

Det började i USA. De skanderade på Trumps valmöten: Lås in henne! Lås in henne! Det var början på en utveckling som har underminerat principer som borde vara självklara i en demokrati, nämligen att respektera politiska motståndare för att de är just politiska motståndare i stället för att kriminalisera motståndarens politiska maktutövning och ytterst hennes eller hans politiska uppfattning.

När politiken kriminaliseras, politiseras också frågan om straff och brott. Händelserna i USA var inget nytt fenomen. Det har praktiserats i många länder där politiska motståndare har utsatts för rättsliga processer för sina politiska gärningar. Inte för att de begått brottsliga handlingar utan för att de har utövat den politiska makten på ett sätt som deras motståndare vill hävda är brottsligt. Man kriminaliserar politiken.

Även om det inte var nytt när det skedde i USA var det nytt för det demokratiska samtalet. Det har inte tagit slut med en president som anser att makt ska gå före rätt.

Nu har det hänt i Sverige. En framstående riksdagsledamot ur regeringspartiet har polisanmält en politisk motståndare som leder Stockholms läns landsting. Han menar att köer vid ett sjukhus ledde till människors död, vilket leder till ett kriminellt ansvar med krav på straff för vållande till annans död. Det är förvisso oklart om det finns en politisk skiljelinje i detta fall som hade lett till att köerna vid sjukhuset inte hade funnits, men det är i sammanhanget inte väsentligt. Skilda politiska uppfattningar leder i en demokrati och rättsstat inte till utkrävande av kriminellt ansvar.

Men nu ställs kravet även här. Lås in henne. Det är ofattbart och kan gå hur långt som helst. Misstänkliggörande av poliser som inte går vidare med polisanmälan. Krav på att polisen likväl ska göra något. Vi har sett utvecklingen under Trump, där makten används för att underminera rättsstaten och politikens trovärdighet.

Det finns inget slut för en process där politiska motståndare hävdas utför brottsliga gärningar. Vilket är Stefan Löfvens ansvar för skjutningarna i Malmö? Eller regeringens ansvar för fördubblade vårdköer? I Stockholms läns landsting är vårdköerna kortare än på andra ställen i landet. Ska man åtala politiker i landsting där människor dör i sjukvården för fel behandling eller för att de inte hunnit få vård, om man anser att en annan politik hade lett till att de levt?

Inget spelar de mörka krafterna i händerna mer än att utmåla den andra sidans politik som kriminell. Mörkrets krafter hävdar gärna svek, brottslighet och landsförräderi. I främlingsfientlighetens spår finns inte bara konspirationens krafter utan också hatets och de som hävdar att politiker som tagit politiskt ansvar ska drabbas av ett rättsligt ansvar. Inte för att de brutit mot lagen utan för att de förbrutit sig mot Folket.

Det finns bara ett sätt för Stefan Löfven att hantera detta. Klargöra att svensk socialdemokrati inte tillhör de mörkrets krafter som polisanmäler politiska motståndare. Ta avstånd från den riksdagsledamot som har polisanmält en politisk motståndare. Det hör inte hemma i USA, men det har likväl blivit verklighet där. Det hör inte hemma i Sverige och får inte bli verklighet här.

Demokratin, friheten och rättsstaten får inte undermineras av mörkrets krafter, vare sig de hör hemma bland hatet eller i ett regeringsparti som vill klämma åt politiska motståndare. Vi hotar inte med att låsa in. Vi debatterar varandras politiska uppfattningar och tar vårt politiska ansvar. Som Sveriges statsminister har Stefan Löfven ett politiskt ansvar att klargöra vad som gäller i Sveriges demokrati och rättsstat.