Hoppa till innehåll

Naturskyddsföreningens ansvarslöshet

SNF har blivit en miljöpolitiskt ansvarslös organisation. Det är den omedelbara slutsatsen av deras undersökning i dag som redovisas på DN debatt. Bland annat pekas jag ut som en miljöbov men det är enligt SNF-politik, inte på grund av god miljöpolitik.Två exempel är belysande. Kemikaliedirektivet är den största lagstiftningen kring miljön som genomförts denna mandatperiod. Jag och vi moderater såg bokstavligen till att den kom igenom. Risken för att det hade återförvisats på grund av de stora utmaningar och farhågor det gav i många medlemsstater var betydande . Vi drev i vår partigrupp, framförallt inom ramen för miljöutskottet och industriutskottet igenom att vi skulle bejaka detta. Vi röstade också för ändringar som skärpte det förslag som las fram i plenum. Vi stödde däremot inte alla de förslag utöver detta som SNF förde fram. Direkt befängt är det att SNF nu hyllar dem som röstade emot kemikaliedirektivet! Slutsatsen av detta är att depå fullt allvar menar att det varit bättre om vi stått utan en kemikalielagstiftning istället för att vi nu får kontroll över 30 000 kemiska ämnen!

Samma sak när det gäller klimatpaketet. Vi drev igenom ett stöd för handel med utsläppsrätter och ambitiösa mål som i dag innebär att Europa gör mer än någon annan världsdel och att samtliga medlemsstater står bakom detta. Vi skärpte det förslag som fanns till plenum och röstade för slutresultatet medan SNF hyllar dem som röstade emot.

Då hade EU stått utan en klimatpolitik iför Köpenhamnsmötet. Det tycker SNF hade varit bättre för miljön och klimatet!

Till detta kommer en tröttande okunnighet om vad som har gjorts. Bland annat hyllar SNF några partier för att de vill avveckla jordbruksstödet men förtränger att vi är den ledande kraften för detta. Samma sak gäller fiskeripolitiken eller en lång rad andra åtgärder.

Detta är inget nytt. Ända sedan vi moderater som första politiska parti lyfte fram klimatfrågan och i riksdagen 1988 drev igenom ett utsläppstak har SNF valt att bekämpa kärnkraften hellre än att göra det möjligt att föra en seriös och framgångsrik klimatpolitik. Att Sverige i dag står rustat att möta klimatpolitikens utmaningar beror på oss moderater, inte på de partier som följt SNF.

För en naturskyddsorganisation är det bisarrt att man som sina viktigaste politiska prioriteringar bortser från de insatser som visat sig mest avgörande för att möta växthuseffekten. Vi kommer att fortsätta värna miljön i luften, i havet och på våra marker. Vi kommer att göra det med vår politik och vi kommer att nå resultat på samma sätt som vi gjort hitintills, till skillnad från dem SNF hyllar. Bättre en bra miljölagstiftning på plats än 100 ändringsförslag i skogen.

En viktig naturskyddsorganisation har blivit till politiska charlataner.