Hoppa till innehåll

Nattliv i Strasbourg för enklare regler

[BILD1]I går kväll debatterade jag tillsammans med bland annat kommissionären Verheugen mitt yttrande om bättre och enklare europeisk lagstiftning som är en del i ett större paket för att driva på om en mindre administrativ börda och enklare regler. En viktig sak att alltid komma ihåg att när vi har gemensam lagstiftning innebär det också alltid reduceringen av 27 nationella regelverk, eller egentligen 30 eftersom även Norge, Liechtenstein och Island ingår i det ekonomiska samarbetet.

Likväl finns det mycket att göra och i den slutliga rapporten har jag fått igenom krav på en årlig uppföljning av kommissionens arbete för att minska småföretagens administrativa börda, en möjlighet för medborgare att föra talan när nationella och lokala myndigheter ökar på regelverket utöver vad som är det gemensamma europeiska beslutet samt att självreglering och ömsesidigt erkännande ska vara relevanta alternativ till lagstiftning. Och lagstiftning ska kunna dras tillbaka när den inte är förenlig med Lissabonprocessen, som kommissionen faktiskt har gjort en gång när man drog tillbaka 68 liggande förslag. Ett annat förslag som fick stöd är att lagstiftning bör ha så kallade sunset klausuler.

Mer sådant behöver göras om förenklingen genom europeiskt samarbete också ska bli märkbart för den enskilde medborgaren och för småföretagaren. För min del innebär parlamentets beslut att i princip alla mina förslag för regelförenkling får stöd.

Så kan nattlivet se ut i Strasbourg, även om det senare följdes av en sen men snabb middag med gamle vännen Elmar Brok, med diskussion om bland annat fördragsprocessen.