Hoppa till innehåll

Nationalismen och egoismen har slitit Europa sönder och samman – Artikel i Nerikes Allehanda

Risken för att Storbritannien lämnar EU sätter fokus på vad det europeiska samarbetet handlar om. Det förklarar också varför politiska extremer av olika slag, från den gamla tidens moderniserade kommunister till nygamla nationalister ser samarbetet som ett hinder.

Europadebatten måste handla om det som är skälet till att Vladimir Putin och Marine Le Pen, Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson skulle förenas i glädje om Storbritannien lämnar.

Det är ingen tillfällighet att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna aktivt längtar efter att britterna ska lämna EU.

Inte för att Europa därmed blir säkrare och tryggare. Inte för att vår ekonomi, både den gemensamma och vår egen svenska, kan växa stabilare med fler jobb.

Inte för att vi utan Storbritannien, och i deras drömmar Europa utan EU, står starkare.

Utan för att vi står svagare för de lockrop om att låta motsättningar, fördomar och hat definiera den politiska agendan som i alla tider har funnits och i alla tider har lett till fritt fram för ondskan och barbariet.

Marine Le Pen i Frankrike skulle glädjas åt ett Europa som inte längre är bundet och sammanhållet av regler och lagar som gäller respekten för den enskildes frihet och rättigheter.

Det faktum att vi har denna gemensamma grund är ingen garanti för att vi därmed löser alla politiska problem.

Det ligger som alltid i de vägval vi gör inför varje enskild fråga och inför den riktning vi vill att våra samhällen ska utvecklas i.

Men vi vet att samhällen med fria och öppna ekonomier har utvecklat mer välstånd, mer frihet och större social trygghet än de som väljer murarna, tullarna, handelshindren och regleringarna för att hålla konkurrensen borta.

Putin skulle glädjas åt ett splittrat EU som inte längre kan vidmakthålla en tydlig sanktionspolitik vad gäller Rysslands krig i Ukraina och han skulle se ökade möjligheter att skapa en dominans gentemot det forna sovjetiska väldets länder som i dag är fria och i synnerhet i det nordiska området.

Utan EU och utan ett medlemskap där Sverige, Danmark och många andra tillsammans med Storbritannien förenas i en ekonomisk och demokratisk gemenskap skulle de baltiska staterna stå ensamma inför rysk påtryckningspolitik, ekonomisk krigföring och en energipolitik som vävs samman med utrikes- och säkerhetspolitiken.

Den nationalism som Jimmy Åkesson och hans följeslagare går i täten för öppnar dörren för den nationalism som Putin använder som stöd för att förtrycka sina egna och försöka styra över andra.

Europa har slitits sönder och samman varje gång den egoistiska nationalismen har fått styra över det gemensamma ansvaret för freden, rätten och friheten.

Saken är bara den att för Sverigedemokraterna är det inte ett problem att Putin får ett ökat inflytande, det är för dem inget problem att främlingsfientlighet och extremism får ett ökat utrymme.

De tror att vårt välstånd blir större av mindre handel och mindre konkurrens. De vill att politiken definieras utifrån våra skillnader i stället för utifrån vår vilja att uppbåda det bästa av det gemensamma för den enskildes rätt och för fred och säkerhet.

Ett Europa utan EU är fragmenterat, otryggt och svagt och öppnar dörren för en utveckling baserad på extremism, ökad politisk kontroll över den enskilde och motsättningar mellan folk och länder.

Sverigedemokraterna ser inga faror i detta utan bara möjligheter.

Deras uppfattningar om EU och Europa avslöjar mer än något annat det som ligger bakom deras politiska program.

Det handlar vare sig om rätten eller friheten utan om motviljan mot den andre och gränser för alla.

Gunnar Hökmark
Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet

Läs originalartikeln här