Hoppa till innehåll

Nationalismdemokraterna

Ser att Sverigedemokraternas vänner runt om i Europa har varit i Stockholm på Grand Hotel och firat ett slags alternativt frihetspris. Alternativt till det mesta av frihet. Och så applåderade man UKIP-ledaren Farage som är emot att länder samarbetar just därför att han ogillar det. Han har kämpat för Brexit och han vill att andra länder ska lämna EU. Oklart i grunden varför eftersom det är svårt att inse på vilken grund han anser att Estland, Sverige eller Tyskland, eller för den delen dagens förvirrade Storbritannien, klarar sig bättre utan europeiskt samarbete och enighet.

Utan EU skulle Europa vara än mer exponerat för rysk påtryckningspolitik och för nationella motsättningar. Hur Estland eller Sverige eller ens Tyskland skulle kunna stå emot Putinregimens maktfullkomlighet, korruption och militära styrkeuppbyggnad utan samverkan och sammanhållning är svår att se. Eller hur vi skulle kunna värna om fri handel eller en bättre miljö. En dynamisk marknadsekonomi, med alla de förutsättningar som den inre marknaden ger.

Men när man tittar närmare på Sverigedemokraternas vänner finner man just de Putinvänliga, de som älskar de nationella motsättningarna och som misstror fri handel och marknadsekonomi. De ser Putin eller Le Pen som föredömen och de gillar Trump. Det är de många murarnas värld, instängdhetens och inkrökthetens värld som de firade på Grand Hotel. Det har inte ett skvatt med frihet, välstånd eller säkerhet att göra utan att de faktiskt ser Putin och liknande ledare som något att beundra, när de med kraft gör intolerans och främlingsfientlighet till politik.

De talar illa om det Sverige som vunnit framsteg genom öppenhet och frihet. De är inte det minsta Sverigevänner utan står för en okänslig nationalism som går över nationsgränser och som gör motsättningar mellan nationer och människor till en huvudsak. Det är ingen tillfällighet att Sd konsekvent röstat med Putins vänner i Europaparlamentet, eller avstått när de inte vågat. Det är ingen tillfällighet att så fort debatten på sociala media berör de hot mot demokrati och frihet som Putin står för så står sverigedemokraternas vänner och som vi sett deras anställda upp för Putin och ofriheten.

De äventyrar nationell frihet i sin tro att nationalism handlar om att söka motsättningar under nationalismens namn. Frihet handlar det inte om utan intolerans, inskränkthet och beundran för starka ledare som inte låter friheten och rättsstaten stå i vägen för fördomar och maktfullkomlighet. Gästlistan på deras firande i Stockholm säger mer om Sverigedemokraterna än vad de någonsin själva säger i Sverige. De vill att frihetens och demokratins värld ska stå fragmenterad mot de auktoritära ledare som föraktar friheten och demokratin. Detta var vad de ville fira. De vill ha ett Europa där Putin och Le Pen kan göra sig starka. Det var ofrihetens vänner som firade i går.