Hoppa till innehåll

När välviljan drabbar mer än den hjälper

Finansinspektionen har nu beslutat att sänka lånetaket för bostadslån så att den enskildes bostadslån inte får överstiga 85% av bostadspriset. Det är ett av många exempel på hur politisk välvilja och förmynderi ofta drabbar dem man säger sig värna. Det kommer göra det svårare för nytillträdande på bostadsmarknaden att komma in på den, och det kommer att leda till att de som behöver en bostad får ta dyrare lån ovanpå bostadslånet för att kunna klara sitt lägenhetsköp.

Något allmänt problem för den finansiella stabiliteten har vi inte sett när det gäller bostadslån. För enskilda finns det självfallet alltid problem när lån blir större än man klarar, det gäller inte bara just bostadslån utan hela hushållsekonomin som sådan. Det är svårt att se att Finansinspektionen ska fungera som förmyndare för familjers ekonomi. Och det riskerar som sagt att leda till högre räntekostnader än tvärtom.

Det är en påminnelse om att i all lagstiftning om finansmarknad så bör man tänka på konsekvenserna och inte bara på det man vill reagera mot.