Hoppa till innehåll

När valfrihet blir stöld från folket

Karl_MarxVänsterpartiets kampanj mot friskolor fortsätter. Och den kommer att fortsätta. Nu menar deras företrädare Rossana Dinamarca att vinstdrivande skolor är stöld från eleverna. Det anknyter till en gammal kommunistisk uppfattning att vinst är stöld. När ICA-handlaren går med vinst är det självfallet, enligt detta synsätt, stöld från barnfamiljerna som behöver mat. Ett byggnadsföretag som går med vinst när man bygger vägar åt staten är stöld från bilister och skattebetalare.

Något kan man skoja om detta men det är bokstavligen denna förvirring som ledde till kommunistiska regimers kamp mot vinstdrivande företag, företagare, kapitalister och privata jordbrukare. Den bortser helt från att i det här fallet eleverna väljer fristående skolor för att de använder resurserna bättre än motsvarande offentliga. Med samma synsätt om stöld skulle det kunna sägas att offentliga verksamheter som går med förlust eller utan vinst är stöld från skattebetalarna eftersom det innebär att man inte använder resurserna effektivt.

Ja, det var därför som både privata företagare och offentliga funktionärer sattes i läger eftersom de stal från folket. Det finns en och annan rand som inte gått ur.

Den intressanta frågan är hur en rödgrön regering hanterar Vänsterpartiets syn på samhället. De kommer tvingas kompromissa med uppfattningar och värderingar som inte är rumsrena i ett öppet samhälle.