Hoppa till innehåll

När välfärden betyder mindre än socialismen

Socialdemokraternas kamp mot privata välfärdsföretag påminner om en groggy boxare. De slår vilt och i alla riktningar utan att riktigt veta varför. De vet bara att de tycker illa om privata välfärdsföretag och att människor genom dem får en valfrihet som går vid sidan om den politiska maktens kontroll över välfärden. Att de privata alternativen ger valfrihet, tillgänglighet och högre kvalitet spelar ingen roll. Att de inte kostar mer utan snarare mindre – de skjuter inte över underskott på de kommunala budgetarna – spelar heller ingen roll. De är emot privata välfärdsföretag och de är emot vinst.

Därför söker man varje argument man kan för att slå mot de privata alternativen. Först var det för att de gick med vinst. Sedan för att de går med övervinst, ett begrepp som om man begränsade näringslivet i övrigt med detta skulle leda till fall i investeringar och instabila företag, förutom att övervinst är sådan vinst man inte tycker om, och eftersom vänstern inte tycker om vinst kan övervinst vara vad som helt som man inte tycker om.

Ilmar Reepalus utredning är ett uttryck för detta. I Malmö som han styrt i decennier har man mycket få privata alternativ och kommunala verksamheter med stora problem, förutom att man också har stora ekonomiska problem. Men man har motarbetat de privata alternativen väl. Det är uppenbarligen viktigare än kvalitet och medborgarnas trygghet. Reepalus utredning visar sig nu vara en ändlös serie av charlatani för att hitta på motiv för att begränsa vinster och välfärdsföretagande.

Man har haft som underlag företag som inte alls levererar tjänster till kommuner och man har godtyckligt konstruerat ett övervinstbegrepp för att kunna stänga ner så mycket som möjligt. Men man har inte utrett kvalitet, kommunal ekonomi och medborgarnas valfrihet. Det är av underordnad betydelse för den som är groggy i sin iver att slå mot privat företagande. Det är dags att de borgerliga partierna nu sätter valfrihet, företagande och välfärd i centrum för debatten istället för att hamna i en agenda som bekämpar valfrihet och mångfald.