Hoppa till innehåll

När USA underminerar sig själv får Iran större spelrum

Så har USA sänkt sitt förtroende i världen. Inte bara gentemot dem som man vill och behöver vara en motkraft till utan också gentemot allierade. Genom att dra sig ur Iranavtalet vinns inget men förloras mycket, oavsett vilken syn man kan ha haft på avtalet som sådant.

USA talar om för världen att ett avtal med landet bara är några tweets bort från att sägas upp. Och till sina allierade säger man att lita inte på att vi står kvar. Den som tror att USA blir starkare på detta borde inte vara president i USA men är det tyvärr.

När nu avtalet sagts upp kommer frågan vad det innebär? För om avtalet sägs upp öppnar man upp för den iranska ledningen att göra det som man tidigare gjorde i det fördolda och i strid med avtal och försäkringar till världen i övrigt, nämligen utveckla kärnvapen. Utan något avtal finns heller inget utrymme för att kontrollera att Iran står vid sina ord, vilket man för övrigt om avtalet har brutits inget formellt skäl för förutom tidigare internationella överenskommelser. Och om USA nu anser att Iran utvecklar kärnvapen, vad ska man då göra? Man kommer inte längre än till det läge som rådde och faktiskt fortfarande råder med Nordkorea, nämligen flera steg bakåt.  Vad innebär de ökade spänningar i Mellanöstern som detta skapar i form av nya och ökade risker för krig? Med Israel som en fiende som bland annat Iran vill förgöra men också mellan Iran och arabvärldens sunnidominerade länder.

Avtalet förändrade inte det faktum att den iranska regimen är en grym och brutal regim som inte väjer för några brott mot internationell rätt men avtalet gav ett ramverk för att kräva att man uppfyllde villkoren att inte utveckla kärnvapen.

För Europeiska unionen blir det nu viktigt att slå vakt om att Iran är bundet av avtalet gentemot de europeiska länderna som framförhandlade det och EU som i dag står bakom det. Beroende på hur detta hanteras av USA kan spänningarna och gapet mellan USA och EU bli betydande med konflikter som gäller investeringar och handel med Iran. Återigen, den iranska regimen är inte något annat än en brutal och extrem diktatur, men nu har USA släppt några av de förtöjningar som band Iran till att när det gäller kärnvapen uppfylla omvärldens krav. Så vad gör USA gentemot EU nu, och vad gör USA mot Iran? Det blev inte en säkrare värld genom Trumps beslut. Men en värld där det är desto viktigare att EU håller samman.